Trendy a novinky v oblasti 3D tlače

  • 12.09.2019 - 12.09.2019 | Praha | Česko
Zástupcovia spoločnosti MCAE Systems vás zoznámia nielen s najnovšími 3D tlačiarňami a zaujímavými aplikáciami, ale aj s tlačovými softvérmi a novými materiálmi.