• Úvod
  • Aktuality
  • Trend Rejlek sa stal 100 % súčasťou Trend Technologies skupiny

Trend Rejlek sa stal 100 % súčasťou Trend Technologies skupiny

  • 04.11.2019

Dňa 29. marca, 2019 Trend Technologies Group odkúpila podiel Rejlek Group vo firme Trend Rejlek. Trend Technologies a Rejlek Group úzko spolupracovali počas posledných 10 rokov za účelom úspešného vybudovania spoločnej firmy. Z dôvodu rozdielnych stratégií medzi Groupami spoločnosti považovali za najefektívnejšie, keď firmu bude vlastniť len jedna z nich.

Obchodní partneri spoločností by nemali pocítiť zmenu majiteľskej štruktúry a Pe­ter Lenčeš bude pokračovať na pozícii konateľa. Taktiež kontaktný tím bude nezmenený.

Zároveň bol názov firmy zmenený na Trend Technologies Slovakia, s. r. o.

Čo to v skratke znamená:

  • Významný nárast investícií / Plán dlho­dobého rastu.
  • Rýchle rozhodovanie / Podliehanie priamo pod prezidenta Trend Group.
  • Stabilita / Silné celosvetové zázemie.
  • Vysoká flexibilita rozhodovaní.

Na dosiahnutie cieľov už spoločnosti nebude stačiť aktuálny priestor. Plánujú sťahovanie do nových priestor­ov. Stavbu novej budovy predpokladajú v dvoch etapách: 11-tisíc m2 a potom rozšírenie o ďalších približne 8-tisíc m2. Poloha bude, samozrejme, v rámci Marti­na, Slovensko.

  • autor:
  • Trend Technologiees Slovakia