Transferové oceňovania a legislatívne zmeny

  • 17.10.2018 - 17.10.2018 | Trenčín | Slovensko
Získať základné poznatky o problematike transferového oceňovania a pravidiel pre ich posudzovanie z daňového hľadiska.

POZVÁNKA

Organizačný garant:
Viera Piknová
Trenčianska regionálna komora SOPK
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
E-mail: viera.piknova@sopk.sk
Tel.: 032/ 65 257 97