Technológia vstrekovania II.

  • 26.10.2023 - 27.10.2023 | Poprad | Slovensko
Firma SimulPlast, odborník v oblasti vstrekovania plastov, Vás pozýva na školenie Technológia vstrekovania II. v Poprade 26.10. – 27.10.2022. Školenie je určené pre absolventov školenia Technológia vstrekovania I., na prehĺbenie ich vedomosti z princípov konštrukcie a fungovania vtokovej a chladiacej sústavy, deformácií plastov a riešenie niektorých špeciálnych porúch plastových výrobkov.

Školenie je určené pre absolventov školenia Technológia vstrekovania I., na prehĺbenie ich vedomosti z princípov konštrukcie a fungovania vtokovej a chladiacej sústavy, deformácií plastov a riešenie niektorých špeciálnych porúch plastových výrobkov.

Program:

  1. Vtoková sústava – dimenzovanie
  2. Prvky chladiacej sústavy a ich efektivita
  3. Deformácie plastových výrobkov, ako im predchádzať
  4. Odstránenie chýb výliskov (Optimalizácia kvality výliskov)
  5. Interaktívne riešenie problémov na výliskoch
  6. Prípadové štúdie riešené účastníkmi kurzu pod vedením trénera

Počet účastníkov je obmedzený na 20 osôb. V prípade záujmu zašlite, prosím, čo najskôr vyplnenú  prihlášku. Obratom dostanete potvrdenie o prijatí objednávky a ďalšie pokyny ku školeniu.

Úspešní absolventi získajú certifikát o absolvovaní školenia.

Termín školenia: 26.10. – 27.10.2022 začiatok o 8:00 hod

Miesto  konania: Stredné odborné učilište služieb SZVD, Široká 61, 058 01 Poprad

Cena: 350 €/účastník. Cena je uvedená bez DPH.

Online prihláška »

Ak vám nevyhovuje prihláška v online, tu si ju môžete stiahnuť vo formáte pdf. Po vyplnení ju prosím pošlite na e-mail simulplast@simulplast.sk.

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník