Technológia vstrekovania II.

  • 26.10.2022 - 27.10.2022 | Poprad |
Spoločnosť SimulPlast, odborník v oblasti vstrekovania plastov, Vás pozýva na školenie Technológia vstrekovania II. Školenie je určené pre absolventov školenia Technológia vstrekovania I., na prehĺbenie ich vedomosti z princípov konštrukcie a fungovania vtokovej a chladiacej sústavy, deformácií plastov a riešenie niektorých špeciálnych porúch plastových výrobkov.

Program:
1. Vtoková sústava – dimenzovanie
2. Prvky chladiacej sústavy a ich efektivita
3. Deformácie plastových výrobkov, ako im predchádzať
4. Odstránenie chýb výliskov (Optimalizácia kvality výliskov)
5. Interaktívne riešenie problémov na výliskoch
6. Prípadové štúdie riešené účastníkmi kurzu pod vedením trénera

Počet účastníkov je obmedzený na 20 osôb. V prípade záujmu zašlite, prosím, čo najskôr vyplnenú priloženú prihlášku na mailovú adresu simulplast@simulplast.sk. Obratom dostanete potvrdenie o prijatí objednávky a ďalšie pokyny ku školeniu.
Úspešní absolventi získajú certifikát o absolvovaní školenia.
Termín školenia: 26.10. – 27.10.2022, začiatok o 8:00 hod.
Miesto konania: Stredné odborné účilište služieb SZVD, Široká 61, 058 01 Poprad

Cena: 350 €/účastník
Cena je uvedená bez DPH.

PRIHLÁŠKA »

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník