Technológia vstrekovania II.

  • 14.02.2019 - 15.02.2019 | Poprad | Slovensko
Školenie je určené pre absolventov školenia Technológia vstrekovania I, na prehĺbenie ich vedomosti z princípov konštrukcie a fungovania vtokovej a chladiacej sústavy, deformácií plastov a riešenie niektorých špeciálnych porúch plastových výrobkov.

Program:
1. Vtoková sústava – dimenzovanie
2. Prvky chladiacej sústavy a ich efektivita
3. Deformácie plastových výrobkov, ako im predchádzať
4. Odstránenie chýb výliskov (Optimalizácia kvality výliskov)
5. Interaktívne riešenie problémov na výliskoch
6. Prípadové štúdie riešené účastníkmi kurzu pod vedením trénera

V prípade záujmu zašlite, prosím, čo najskôr vyplnenú priloženú prihlášku na mailovú adresu simulplast@simulplast.sk.