Technológia vstrekovania I.

  • 05.11.2019 - 06.11.2019 | Poprad | Slovensko
Školenie zabezpečuje rýchle a efektívne získanie poznatkov z procesu vstrekovania pre zoraďovačov vstrekolisov, technológov, kontrolórov výroby, majstrov a pod.

Program:
1. Plastové materiály a ich vlastnosti
2. Príprava materiálov
3. Efektívne nastavenie procesu
4. Odstránenie chýb výliskov (Optimalizácia kvality výliskov)

V prípade záujmu zašlite, prosím, čo najskôr vyplnenú priloženú prihlášku na mailovú adresu simulplast@simulplast.sk.