TAROPAK

  • 30.09.2019 - 03.10.2019 | Poznaň | Poľsko
TAROPAK
Medzinárodný veľtrh pre technológiu balenia a označovania.