Systém kvality podľa STN EN ISO 9001: 2009

  • 24.05.2012 - 24.05.2012 | Nitra | Slovensko
Termín po naplnení školenia.

Miesto konania:
VÚSAPL, a.s.
Centrum vzdelávania
Novozámocká 179
949 05 Nitra 5
 
Kontakt:
Ing. Eva Lukáčiková
e-mail: lukacikova@vusapl.sk
Tel.: 037/65 01 152
Fax: 037/65 13 495
www.vusapl.sk

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník