• Úvod
 • Odborné články
 • Sušiaca a dopravná technika od firmy Motan vo firme WITTE Automotive v Ostrove – Česká republika

Sušiaca a dopravná technika od firmy Motan vo firme WITTE Automotive v Ostrove – Česká republika

 • 26.02.2018
 • Výrobky z plastov a gumy podľa priemyslu
Sušiaca a dopravná technika od firmy Motan vo firme WITTE Automotive v Ostrove – Česká republika

Je takmer neuveriteľné, aký rozvoj zažila dielňa na výrobu zámkov do kufrov, ktorú založil Evald WITTE v roku 1899 v meste Velbert / Westfálsko. Stále ešte ide o rodinnú firmu nesúcu názov WITTE Automotive, ktorá v 9 závodoch v Nemecku, Švédsku, Českej republike a Bulharsku dosiahla v roku 2017 s celkom 5 200 zamestnancami obrat presahujúceho 670 miliónov eur, a to všetko pri nezmenenom zameraní na "zatváranie a zamykanie ".

Dnes patří WITTE Automotive k technologickým lídrům v oblasti mechatronických zamykacích systémů do automobilů jako součást systémových řešení pro dveře, víka, interiér a sedadla. Globální přítomnost si firma WITTE Automotive zajistila v USA, Mexiku, Brazílii, Indii, Číně, Japonsku a Koreji jako součást aliance VAST, Vehicle Access Systems Technology. S cca 12 000 zaměstnanci a obratem 1 700 milionů USD patří aliance VAST k předním globálním dodavatelům v tomto produktovém segmentu.

Nový závod Witte otevřený v roce 2016 v severočeském Ostrově se stejně jako závod v Nejdku, který je vzdálený 20 km a se kterým tvoří výrobní skupinu, specializuje na výrobu jednotek dveřních klik včetně s tím spojených technických modulů. V Ostrově se provádí především vstřikování plastů, lakování a montáž. Podstatnou komponentou zařízení je vysoce automatizovaný centrální transportní systém zajišťující přísun plastového granulátu ke vstřikovacím strojům. Systém dodala německá skupina motan. Plánování a montáž zajistila společnost Luger GmbH, rakouské obchodní zastoupení skupiny.

Rozmanitost tvarů, barev a funkcí vnějších klik dveří a zamykacích jednotek vyráběných u WITTE Automotive v Ostrově udělá dojem. Zamykací jednotky splňují požadavky na bezpečnosti při nárazu, jedná se o jednotky s dálkovým ovládáním a bez něj i s bezklíčovým ovládáním „Passive Entry / Passive Go“ a jsou sladěny se specifikovanou barvou vozu v souladu se zadanou zakázkou. Nabídku doplňují patentované zámkové garnitury „anti-lock picking“ jako zabezpečení proti krádeži. Nabídka od WITTE Automotive zahrnuje nejen vnější kliky, ale také zamykací čepy, vnitřní ovládání, klíče a zámky, příp. i poháněné zavírání, dveřní záchytky a brzdy, dveřní pohony a systémy ochrany dveří.

WITTE Automotive 

Obr. 1: Příklad modulu dveří s integrovanou elektronikou přenosu / příjmu na implementaci bezklíčového přístupu

 

Podobně rozsáhlý je i program pro přední kapoty a zadní dveře. Přitom se vedle elektromechanických zámků používají také elektrické zamykací čepy pro zadní dveře poháněné motorem a multifunkční lišty vyznačují se snadnou montáží. Především řešení vyvinutá pro přední kapoty spojují komplexní vnější kontury s kompaktní a stabilní konstrukcí. Jsou např. součástí konceptu „aktivní“ kapoty motoru pro zvýšení ochrany chodců, která se v případě nárazu pyrotechnickou aktivací zvedne, a přední deformační zóna se tak stane měkčí.

Také pro sedadla osobních automobilů je k dispozici rozsáhlé produktové spektrum. „Zámky opěradel a zamykací čepy minimalizují v případě nárazů zatížení opěradla. Jsou součástí bezpečnostního vybavení pro ochranu pasažérů. Nové sedačkové zámky pro komfortní vyjmutí a nasazení sedaček i aktivní systém bezpečnostních opěradel (ASR) doplňují výrobní program firmy WITTE,“ jak shrnuje v prezentaci firmy David Svoboda, vedoucí úseku plastů.

Nekompromisní kvalita plastových dílů

Protože jsou kliky dveří, vík a kapot automobilu vystaveny vizuálnímu a hmatového kontaktu s uživatelem, výrazně svým tvarem a haptickým řešením dotvářejí celkový dojem z kvality provedení automobilu.

Moduly klik se vyrábějí jako „car set“. Set obsahuje všechny kliky dveří vozidla s funkcemi, které se za nimi skrývají. Konstrukční díly se z výrobních důvodů vyrábějí z PA 6 s 35% podílem skleněných vláken, kryty z PC/ABS-blend. Bez výjimky se používá předem obarvený materiál. Aktuálně se vyrábí na 12 vstřikovacích strojích, 10 dalších se nachází ve fázi plánování (obr. 2).

WITTE Automotive 

Obr. 2: Celkový pohled na výrobu vstřikovaného výlisku

 

Velká část klik se vyrábí jako dutá tělesa využitím technologie vstřikování GIT (gas injection technology). U této technologie se při každém výrobním cyklu podíl materiálu v řádu od 30 do 40 % vstřikovaného objemu plastu vytlačí do vedlejší kavity, následně dojde k jejímu oddělení, sběru a rozdrcení materiálu, který se opět vrací do materiálového toku. „Pro zvýšení a podporu kvality povrchu materiálu se musí veškerý materiál, nový i regenerát, vysušit tak, aby dosáhl obsahu zbytkové vlhkosti od 0,1 až 0,15 % (PA6), resp. 0,02 až 0,05 % (PC/ABS),“ vysvětluje Pavel Karas, vedoucí úseku plastů v závodě Ostrov, při procházení výrobou podél transportního systému materiálu. „Proto u nás přicházelo v úvahu pouze uspořádání systému, u kterého jsou všechny typy zpracovávaného plastu včetně množství regenerátu přiváděny ke strojům přes centrální sušičku se suchým vzduchem.“

Díky sušičce jako aplikačně-technickému „srdci“ systému zásobování materiálem bylo jednoduše možné udržet přísun a podávání materiálu u vstřikovacího stroje. U stroje byla naplánována míchačka pro míchání nového materiálu, regenerátu a přísady. Pod dávkovačem se nachází detektor kovů pro separování pilin z nožů eventuálně obsažených v rozemletém materiálu. Technické detaily k zařízení najdete ve stručném popisu níže.

Celé zařízení transparentně ovladatelné počítačem řízení výroby

Všechny komponenty zařízení s výjimkou dávkovačů u vstřikovacích strojů jsou řízeny a ovládány elektronickými moduly speciálně vyvinutými firmou motan. Jsou propojeny prostřednictvím Ethernetu, resp. protokolu TCP/IP do sítě CONTROLnet pro centrální řízení zařízení. Toto řízení je zkombinováno s komplexním systémem řízení zařízení LINKnet, který provádí záznam a protokolování procesních postupů a aplikačních dat a prostřednictvím kterého lze ovládat všechna připojená řízení až do úrovně jednotlivých zařízení. Kromě toho bylo realizováno rozhraní ke stávajícímu systému ERP (Enterprise Resource Planning).

Úspěch díky úzkému partnerství

Nakonec shrnuje vedoucí úseku Svoboda ve svém resumé k zahájení výroby podstatné kritérium pro rozhodnutí spolupracovat se skupinou motan: „Kvůli náročnému časovému plánu při výstavbě našeho nového výrobního závodu a jeho zprovoznění bylo pro nás důležité co nejvíce minimalizovat technické riziko pokud možno u všech komponent zařízení. Po celé řadě referenčních návštěv, které na nás udělaly dojem, jsme se nakonec rozhodli pro motan-colortronic jako dodavatele systému a firmu Luger v roli plánovače zařízení a servisního partnera – a nebyli jsme zklamáni.“ (obr. 3).

WITTE Automotive 

Obr. 3: Partneři projektu MOTAN-colortronic, Luger a WITTE, Česká republika. L do P: Carola Wirth, Marketing MOTAN-colortronic, Thomas Luger, zástupce MOTAN-colortronic pro Českou republiku, David Svoboda, ředitel divize vstřikování WITTE Česká republika, Jaroslav Houska, koordinátor projektu vstřikování plastů, Pavel Karas, na WITTE-Ostrov a Zdeněk tesař, obchodní zástupce regionu Luger Bohemia

 

Stručný popis zařízení

Potenciál pro osm různých materiálů na 22 vstřikovacích strojích

Zpracovávají se směsi PC/ABS-blend s obsahem / bez obsahu skleněných vláken, PA 6 s 30% podílem skleněných vláken při spotřebě od 20 do 100 kg/h, s flexibilním rozdělením na více strojů. Veškerý materiál je přiváděn ke vstřikovacím strojům z centrální sušičky pomocí transportního systému využívajícího jako médium suchý vzduch.

Dělená sila ke skladování surových materiálů

Osm nejdůležitějších typů plastů se ke zpracování přivádí ze sila. V souladu s množstvím spotřeby se naplánovala 4 dvojitá sila, každé o objemu 2× 47 m3 nad sebou k oddělení šarží. Pojistky zámků na spojovacích bodech snižují možnost nesprávného zásobování. Mezi sily a následnou sušičkou se materiál transportuje pomocí energeticky úsporných dmychadel s regulací otáček.

WITTE Automotive 

Obr. 4: Dodávaný materiál je uložen ve čtyřech dvojkomorách. Plnící potrubí jsou chráněny před nesprávným plněním pomocí uzamykacích mechanismů

 

Sušení materiálu

Typy materiálu zpracovávaného u firmy WITTE se suší centrálně před transportem ke strojům. Používají se sušičky pracující se suchým vzduchem motan LUXOR konstrukční řady ETAplus. Přitom „ETA“ představuje písmeno řecké abecedy „η“, kterým se v technice označuje účinnost. (U skupiny motan je ETA process® synonymem optimálního sladění teploty sušení, přiváděného množství suchého vzduchu, rosného bodu a doby sušení.)

ETA plus kombinuje přizpůsobení teploty a dodatečnou regulaci množství vzduchu. Systém nezávisle detekuje kolísání v průchodu materiálu nebo změny teplot na vstupu materiálu v sušicím systému a automaticky upravuje množství vzduchu podle spotřeby energie sušicích trychtýřů. Při přerušení výroby lze především pro kritické materiály snížit teplotu sušení až na standby teplotu a tak zabránit termickému poškození určitých plastů přehřátím. Při příliš vysokém objemu procházejícího materiálu následuje vizuální varování. V porovnání s konvenčními sušičkami je možné s řešením ETAplus dosáhnout úspory energie vyšší než 60 %.

Pro usnadnění nastavení sušicích systémů je do řízení integrována jako doplňková funkce databáze materiálů. Obsahuje základní soubor dat s parametry asi 70 standardních materiálů a lze jej dále individuálně rozšířit o dalších 100 datových záznamů.

WITTE Automotive 

Obr. 5: Sortiment LUXOR A s energeticky úspornou technologií ETA-process® a ETA plus® obsahuje deset modelů s kapacitou suchého vzduchu od 80 do 2400 m3 / h. Jsou vybaveny stacionárními izolovanými molekulárními filtračními kazetami s oddělenými procesy sušení a regenerace, které vytvářejí konstantně nízký rosný bod procesu. Všechny sušící systémy LUXOR A obsahují ovládání LUXORnet a využívají moderní, flexibilní technologie BUS. Systémová komunikace komunikuje s hlavním počítačovým systémem LINKnet, pomocí kterého se monitoruje a řídí celý systém

 

WITTE Automotive

 

Obr. 6: Každá sušička LUXOR může být flexibilně kombinována s objemem sušící nádoby od 15 do 2400 litrů. Všechny sušící komory jsou standardně vyrobeny z nerezové oceli, zcela izolované a mají individuální ohřívač a regulaci teploty. Důležitým znakem systému je speciální geometrie nádoby, která ovlivňuje tok materiálu přes násypku a tím i výsledek sušení díky poměru výšky / průměru. "Mrtvé" zóny, v nichž by mohl být materiál nadměrně vysušený a proto poškozen, což může být příliš rychlým přechodem materiálu přes střed koše. Určení optimálních rozměrů je založeno na výpočtech a praktických testech

 
WITTE Automotive 

Obr. 7: Ručně ovládaná spojovací deska pro flexibilní napájení zpracovatelských strojů se sušeným plastovým granulátem. Poka-jok je podporován barevným kódováním spojovacích částí a elektronických kódovacích zástrček

 

Transport

Vstřikovací stroje jsou propojeny se sušičkou systémem vedení materiálu pro jednotlivé stroje (= pro každý stroj samostatné potrubí). Vedení materiálu je navrženo tak, aby splňovalo požadavky na transport plastů s vysokým obsahem skleněných vláken. Místa ohybu potrubí jsou řešena použitím skleněných kolen odolných vůči opotřebení a chráněných vnější povrchovou úpravou proti roztříštění.

Aby byla úroveň vysušení plastového granulátu zachována co nejlépe až ke vstřikovacímu stroji, používá se jako transportní médium suchý vzduch. Kromě toho se ke strojům dopravují pouze malé dávky materiálu a poté se vedení odsátím vyprázdní.

WITTE Automotive 

Obr. 8: Materiálová linka mezi sušícím systémem a vstřikovacími stroji sestávající z trubek z nerezavějící oceli a loktů ze skleněných trubek

 

Dávkování materiálu u vstřikovacích strojů

Všechny vstřikovací stroje jsou vybaveny odlučovačem kovu a na něm namontovaným gravimetrickým dávkovačem GRAVICOLOR se třemi separátory materiálu. U strojů se zpracovává nový materiál a rozdrcený materiál v nastavitelném směšovacím poměru. Třetí komponentou je přísada.

WITTE Automotive 

Obr. 9: Dávkovací modul na vstřikovacím stroji v kombinaci s oddělovačem

 

Počítač řízení výroby

Všechny komponenty zařízení jsou řízeny a ovládány dálkově ovladatelnými elektronickými moduly speciálně vyvinutými firmou motan. Sila, sušicí a transportní systém jsou monitorovány a řízeny systémem motan CONTROLnet.

Koncepce zařízení skýtá další potenciál rozšíření až po integraci řízení zařízení pomocí systému motan LINKnet, ke kterému lze připojit všechna řízení motan podporující komunikaci. Koncepce umožňuje provádět záznam a protokolování procesních postupů a aplikačních dat v rámci zařízení motan a ovládat všechna připojená řízení. Kontinuálním protokolováním technologických procesů lze vzájemně přiřadit zpracované šarže materiálu a vyrobené produkty a zajistit zpětné sledování.

WITTE Automotive 

Obr. 10: Funkce a nastavovací údaje centrálního systému jsou vizualizovány a dálkově ovládané přes MOTAN LINKnet

 

www.luger.eu

 • autor:
 • LUGER spol. s r.o.


Mohlo by vás tiež zaujímať • Úspešné partnerstvo medzi ZKW a svetovým technologickým koncernom LG

  Úspešné partnerstvo medzi ZKW a svetovým technologickým koncernom LG

  • 29.05.2018

  Spoločnosť ZKW si zabezpečila spojením s LG, vedúcou technologickou high-tech spoločnosťou na svetovom trhu, prístup k odborným vedomostiam, zdrojom a kľúčovým technológiám pre vývoj inteligentného svetla budúcnosti a autonómneho...

 • Strategické partnerstvo spoločnosti HEYCO so spoločnosťou Synventive

  Strategické partnerstvo spoločnosti HEYCO so spoločnosťou Synventive

  • 25.05.2018

  Spoločnosť HEYCO bola založená v roku 1937. Od roku 1980 sa pôvodná výroba ručných nástrojov rozšírila o plastové diely a výkovky, pričom HEYCO sa stala popredným dodávateľom pre automobilový...

 • Fatra investuje do nováčikov i dlhoročných zamestnancov

  Fatra investuje do nováčikov i dlhoročných zamestnancov

  • 10.05.2018

  Spoločnosť Fatra pôsobí na trhu už viac ako 80 rokov. Za tú dobu prešlo bránami napajedelského plastikárskeho podniku niekoľko generácií zamestnancov. A pretože Fatra vstupuje do 4. priemyselnej revolúcie, tak sa intenzívne venuje tiež vyhľadávaniu novej generácie zamestnancov, ktorá zvládne...