• Úvod
  • Aktuality
  • Spracovanie plastového odpadu v EU: cieľom je 50% miera recyklácie

Spracovanie plastového odpadu v EU: cieľom je 50% miera recyklácie

  • 09.02.2018

Asociácia EuPC, ktorej je členom aj Plastikářsky klastr, spolu s ďalšími významnými európskymi platformami - Plastics Recyclers Europe, VinylPlus, Petcore Europe, The European Carpet and Rug Association a PCEP Europe - prijali dobrovoľný záväzok v oblasti prístupu k recyklácii plastov. Európsky plastikársky priemysel chce do roku 2040 dosiahnúť 50% miery recyklácie.

Iniciatíva bola vytvorená v spolupráci s Európskou komisiou na jej požiadavku v rámci "Plastics Strategy" a definuje hlavný cieľ - dosiahnuť 50% miery recyklácie plastového odpadu a 70% miery recyklácie plastových obalov.

Šesť európskych organizácií z reťazca plastov sa zaviazalo v spolupráci s Európskou komisiou spustiť platformy Obehu, ktorých cieľom je do roku 2040 dosiahnuť 50%nú recykláciu plastového odpadu.

To povedie k recyklácii plastových výrobkov v Európe a značne zníži množstvo odpadu. Plastics Recyclers Europe (PRE), Petcore Europe, Európska asociácia (ECRA), PCEP Europe, EuPC a VinylPlus prijali rámec dobrovoľných záväzkov, teda chcú pokračovať a rozširovať existujúce recyklácie plastov a vytvoriť ďalšie platformy.

 

Plastikářsky klast 
  

Prechod na obehové hospodárstvo je herkulovská úloha, ktorá si vyžaduje silné odhodlanie a konkrétne kroky zo strany všetkých zainteresovaných strán. Skutočnú priemyselnú transformáciu možno dosiahnuť len silným zapojením odvetvia plastov, ktoré podporia zainteresované strany z celého hodnotového reťazca plastov.

Realizácia ambicióznych cieľov udržateľnosti závisí aj od podpory vnútroštátnych orgánov a európskych zákonodarcov.

Cieľom a dobrovoľným záväzkom rôznych obehových platforiem je rozvíjať spoločné ciele a opatrenia pre sektor taký veľký a fragmentovaný ako európsky priemysel plastov, ktorý zastupuje viac ako 60 000 spoločností.

Veľmi ambiciózny cieľ, dosiahnuť 50% recyklácie a opätovného použitia plastového odpadu, ako aj 70% recykláciu a opätovné použitie plastových obalov, sa dá dosiahnuť len prostredníctvom platforiem zahŕňajúcich celý hodnotový reťazec: od výrobcov surovín, projektantov, spracovateľov, zberateľov a recyklátorov majiteľov značiek a špecifikátorov.

 

  • autor:
  • Plastikářský klastr