• Úvod
  • Odborné články
  • Spoločnosť SVED predstavuje šetrný spôsob čistenia a renovácie foriem prostredníctvom lasera

Spoločnosť SVED predstavuje šetrný spôsob čistenia a renovácie foriem prostredníctvom lasera

  • 12.11.2018
  • Vstrekovacie formy
Spoločnosť SVED predstavuje šetrný spôsob čistenia a renovácie foriem prostredníctvom lasera

Spoločnosť SVED, elektrotechnické družstvo prichádza s perfektnou technológiu pre priemyselné čistenie technologických celkov a foriem, alebo pre jemné odstraňovanie hrdzou na vzácnych predmetoch v domácnosti.

Laserové čistění

Princip laserového čištění je postaven na využití velmi krátkých lase­rových pulsů s velkým výkonem. Z povrchu vystaveného laserovému paprsku jsou nečistoty doslova odpařeny. Část odpařeného materiálu zůstává zachycena ve filtračním systému. Podle míry znečištění pod­kladu se postup může i vícekrát opakovat, dokud nedojde k poža­dovanému efektu. Pro různé materiály se nastavuje různá intenzita laseru. Materiál není namáhán mechanicky, tepelně ani chemicky.

Technologie se využívá při celé řadě úkonů, mezi které patří napří­klad laserové čištění kovových předmětů, elektrostatických filtrů, laserové čištění svarů, čištění muzejních exponátů, zlata, stříbra, pla­tiny a šperků, čištění forem, zvonů, technologických celků, atd. Mezi nejrozšířenější oblasti využití patří obecně průmyslové čištění forem a odřezování laserem, odstraňování barev z budov, mostů a doprav­ních prostředků.

Výhody laserového čištění se vedle technických předností sou­střeďují především v oblasti ekologie, ekonomiky a časové efekti­vity. Čištění laserem je řešením pro místa a provozy, kde není možné pracovat s chemickými materiály a rozpouštědly, zapotřebí zohlednit ekologická rizika.

Laser odstraní snadno a rychle zbytky mastnoty, lepidel, rzi, připečených plastů a nejrůznějších ochranných nátěrů. Odrazivost a vysoký bod tání dělá z kovů ideální podklad pro technologii laserového čiš­tění. Nepoškodí podkladový materiál, a dostane se i do mikrotrhlin a vrstev, které jsou běžně těžce ošetřovatelné. Nastavením síly lase­rového paprsku lze ovládat hloubku a rychlost čištění.

SVED, elektrotechnické družstvo 
  

Využití laseru je běžné u přesných forem, u čištění kovových fil­trů, válců, motorů, brzdných systémů, u odstraňování nátěrů z lodí a letadel, i u čistění kovových předmětů menší velikosti. Nedochází k poškozování podkladu, ani k jeho úbytku. Laserový čistič kovu má oproti ostatním metodám čištění výhodu ve vysoké rychlosti čištění. Vysokorychlostní laserové čištění se používá nejen na velké plochy například u dopravních prostředků, ale i na špatně přístupná místa, jako jsou kovové mostní konstrukce, nebo členitá kovová zábradlí. Bez obav lze provádět touto metodou šetrného čištění kovu i lase­rové čištění kování s historickou hodnotou, kovové sochy a muzejní exponáty. Pokud potřebujete konzultaci, rádi Vám vyhovíme.

Čištění forem pro výrobu

Efektivní, přesné a šetrné čištění povrchu laserem proniklo i do průmyslového čištění a čištění forem pro výrobu. V mnoha odvět­vích se stává normou. Jde například o čistění forem pro výrobu dílů z plastu, čištění forem pro výrobu pneumatik, čištění odlévacích forem, nebo o bezpečné čištění mikrootvorů. Laserové odstranění výrobních zbytků je často navázáno na rychlost a efektivitu. Odstávka části technologie může mít přímo měřitelný ekonomický dopad. Právě laserové čištění přesných forem je šampiónem v rychlosti. Potřebujete-li vyřešit laserové čištění plastikářských forem, nebo pokud chcete konzultovat jakoukoliv jinou technologickou záležitost rádi pomůžeme.

SVED, elektrotechnické družstvo  
  

Odstranění rzi

Příprava zrezivělého materiálu na další část technologického pro­cesu a vysokorychlostní čištění rzi jsou už díky laseru realitou. Laserový odstraňovač rzi si s tím poradí téměř dokonale. Předností je velmi rychlá aplikace a související ekonomická výhodnost. Laserový čistič rzi si poradí s nejrůznějšími materiály. Odrezování laserem se aplikuje na kovy, slitiny, masivní přípravky i tenké plechy. Lze jím řešit čištění tla­kové rzi, i plošné zrezivění, laserový paprsek pronikne i do nejmenších otvorů a mikrotrhlin, takže dokážete materiál velmi kvalitně připravit na následné svařování, lakování nebo další procesy.

Čištění jemných povrchů

Čištění jemných povrchů laserovým paprskem patří k nejšetrněj­ším metodám čištění vůbec. Podkladová vrstva a vrstva znečištění se svými vlastnostmi a složením výrazně liší. Tento rozdíl se zohlední při intenzitě aplikovaného paprsku a dochází tak k téměř dokona­lému odstranění nečistot, nebo původních ochranných nátěrů či rzi. Podkladový materiál není porušen. Nevystavujeme jej nepřiměřeným teplotám, chemickým látkám, a nehrozí ani žádný druh manuálního poškození, ke kterému může dojít při mechanickém čištění. Laserové čištění jemných povrchů je doporučeno například u nejrůznějších výrobních forem, válců, v oblasti přesného strojírenství, v automobilovém či leteckém průmyslu.

Čištění muzejních exponátů

Laserová technologie čištění umožňuje díky své šetrnosti k podkla­dovým materiálům čistit i předměty a exponáty historické hodnoty. Muzejní i soukromé sběratelské sbírky obsahující exponáty předměty z kovů, slitin, keramiky mohou využít jemného čištění laserovým paprskem. Nabídka jemného laserového čištění se může týkat napří­klad historických zbraní, kování, veteránů, kamene, keramiky atd.

SVED, elektrotechnické družstvo
 
 
  

Mobilní technologie

Mobilní laserové zařízení lze přepravit na místo kde potřebujete provést čištění. Nejčastější výjezdy provádíme na technologické celky, kde odstávka ve výrobě nese velké ztráty. Případně na čištění statických věcí, které není možné bezproblémově převážet. Mobilní laser je zařízení o rozměrech cca velké elektrocentrály a lze jej převá­žet v dodávce. Přestože jde o technologii rychlou a cenově efektivní, chceme dopředu upozornit na to, že do ceny musíme započítat pojiš­tění této vyspělé technologie na dobu výjezdu.

Kvalifikovaná obsluha

Samotná technologie není použitelná bez kvalifikované obsluhy. Náš tým je garancí, že se vám vedle teoretických znalostí dostane i velká dávka zkušeností. Máme za sebou velký počet nejrůznějších zakázek a materiálů, předměty různých velikostí a specifického stavu znečištění. Rádi si poradíme i s vaší zakázkou.

Pravidelná údržba

V rámci služeb vám můžeme poskytnout servis s pravidelnou údržbou. Dohodneme optimální lhůtu pro pravidelné čištění vašich výrobních prostředků mobilní laserovou technologií, a o zbytek se postaráme. Správná péče o jednotlivé komponenty může prodlou­žit funkčnost a životnost jednotlivých dílů i technologických celků. Položte základy bezproblémového provozu zařízení. Informujte se u nás na výhody servisní smlouvy.

  • autor:
  • SVED, elektrotechnické družstvo


Mohlo by vás tiež zaujímať