Spoločnosť SPUR a.s. myslí ekologicky

Spoločnosť SPUR a.s. myslí ekologicky

Prinášame exkluzívny rozhovor, s pánom Ondrejom Krátkym zo spoločnosti SPUR a.s., o nových obalových penách z LDPE z prírodných obnoviteľných zdrojov.

Jaké novinky přinesla firma SPUR a.s. v roce 2018 v oblasti LDPE lehčených materiálů?

Jednou z velkých letošních novinek je doplnění portfolia našich obalových pěn SPURO© o pěny vyrobené z LDPE z přírodních obnovitelných zdrojů od firmy Braskem. K tomuto kroku jsme se rozhodli na jedné straně proto, že se poptávka enviromentálně odpovědných zákazníků po podobných výrobcích zvyšuje, a také se jako firma vyrábějící obalové materiály cítíme odpovědní za neustále se zhoršující stav životního prostředí. A proto bychom chtěli přispět k jeho zlepšování.

A není to jenom marketingový tah vaší firmy?

To je otázka na tělo, ale není tomu tak. Naše firma dlouhodobě při výrobě používá recykláty nebo su­roviny z nich vyrobené. Naše výrobky z recyklátů jsou vysoké kvality a snesou srovnání s výrobky z primárních surovin. Nejedná se pouze o pěnové materiály z LDPE, ale také o desky a profily z ma­teriálů jako PET, PP, ABS nebo PS. Podíl recyk­lovaných materiálů v našich výrobcích dosahuje více než 30 %, což při naší celkové roční spotřebě všech plastů kolem 15 000 tun znamená 4 500 tun recyklátů. Enviromentální zodpovědnost pro nás tedy rozhodně není žádná novinka. Samo-zřejmě pro některé výrobky nelze používat ani kvalitní recyklované materiály, což nás vedlo k rozhod­nutí začít používat tento LDPE z přírodních obnovi­telných zdrojů.

SPUR a.s. 
  

Můžete popsat ekologickou funkci tohoto materiá­lu?

Materiál se vyrábí z cukrové třtiny, která při růs­tu váže atmosférický CO2. Tím přispívá k jeho snižování v atmosféře, a tedy i ke snižování skleník­ového efektu. Samozřejmě velmi důležité je, aby při pěstování cukrové třtiny byly dodržovány zásady udržitelného rozvoje, jinak by to nemělo smysl, což si výrobce tohoto LDPE z přírodních obnovitelných zdrojů, firma Braskem, pečlivě hlídá.

Důležitá věc je i to, že výrobky vyrobené z tohoto LDPE z přírodních obnovitelných zdrojů jsou plně recyklovatelné. Proto není problém tento materiál znovu využít do dalších výrobků.

Říká se, že bio materiály mají ve většině případů horší vlastnosti než původní materiály, které nah­radily. Jak je to v tomto případě?

Jak bylo řečeno, tento LDPE z přírodních obno­vitelných zdrojů se vyrábí z cukrové třtiny. Z ní se vyrobí etylalkohol a z toho potom dehydratací ethylen. Takto připravený ethylen se následně polymeruje ve stejných reaktorech, stejným tech­nologickým postupem a za stejných podmínek jako ethylen z fosilních zdrojů. Z toho logicky vyplývá, že tento LDPE z přírodních obnovitelných zdro­jů v žádném případě nemá horší vlastnosti než LDPE vyrobený z fosilních zdrojů. To znamená, že zákazník, který je zvyklý na naše kvalitní výrobky, nemusí mít strach při rozhodování, zda přejít na tento typ LDPE z přírodních obnovitelných zdrojů. Kvalita bude stejná.

SPUR a.s. 
  

Znamená to tedy, že původní fosilní LDPE je plně zaměnitelný tímto LDPE z přírodních obnovitelných zdrojů?

Ano, to je pravda. Technologicky není žádný problém ve výrobku zaměnit až 100 % původního fosilního LDPE. Samozřejmě dle požadavku záka­zníka lze vyrobit výrobek i s nižším podílem LDPE z přírodních obnovitelných zdrojů, kdy podíl je labo­ratorně ověřován. Naše firma SPUR pro základní řadu pěnových materiálů SPURO© FOAM BIO deklaruje podíl tohoto LDPE vyšší než 50 % a naše výrobky jsou označeny logem výrobce „I‘m green“.

  • autor:
  • SPUR a.s.
  • SPUR a.s.

    SPUR a.s.

    Vyrába špecializované plastové výrobky, potrubné systémy, káblové chráničky, izolačné hmoty z penového polyetylénu, obalový materiál, bublinkovú fóliu, dutinkové dosky, samolepiace fólie.Mohlo by vás tiež zaujímať