Spoločnosť Exact Systems Slovakia s.r.o. získala ocenenie za ekonomické výsledky

Spoločnosť Exact Systems Slovakia s.r.o. získala ocenenie za ekonomické výsledky

Pečať bonity udeľuje Slovenská informačná a marketingová spoločnosť podnikom, ktoré spĺňajú náročné podmienky platobnej schopnosti a plnenia záväzkov voči klientom a dodávateľom.

Udeľuje sa firmám na základe celkovej dôveryhodnosti a ekonomických výsledkov, pričom sa subjekty hodnotia piatimi medzinárodne uznávanými metódami finančnej analýzy. Sme veľmi hrdí, že naša spoločnosť bola za ekonomické výsledky dosiahnuté za rok 2018 vyhodnotená ako Bonitný podnik. Pečať bonity získalo za minulý rok len 2,38 % podnikov z 806 963 hodnotených subjektov.

Exact Systems Slovakia s.r.o.  
  

Slovenská informačná a marketingová spoločnosť má 27 rokov skúseností v oblasti spracovania dát a poskytovania služieb pre finančný sektor, podnikateľské subjekty a organizácie štátnej správy. Procesy a spôsob spracovania dát garantujú vysokú kvalitu najsilnejšej dátovej základne na trhu. Každoročne analyzuje hospodárske prostredie a ekonomické zdravie podnikov na Slovensku.

"Veľmi si vážime získané ocenenie Bonitný podnik, nakoľko je vidieť, že naša spoločnosť sa uberá správnou cestou na trhu poskytovaných služieb." - Generálny riaditeľ Mgr. Radovan Meleš MBA

  • autor:
  • Exact Systems Slovakia s.r.o.


Mohlo by vás tiež zaujímať 

Archív článkov

Najbližšie výstavy