SMART Automation Austria

  • 19.10.2021 - 21.10.2021 | Linz | Rakúsko
SMART Automation Austria
Rakúsky veľtrh priemyselnej automatizácie a meracej techniky so zameraním najmä na stavbu systémov a strojov, automatizačnú techniku, testovacie, meracie a údržbárske technológie.