Slovensko potrebuje viac lokálnych subdodávateľov

 • 29.10.2013
Slovensko potrebuje viac lokálnych subdodávateľov

Rozhovor s Jaroslavom Holečekom, prezidentom Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) o terajšej situácii subdodávateľského automobilového priemyslu.

 

Na Slovensku sa často hovorí o troch veľkých výrobcoch automobilov. Akú úlohu majú pre krajinu subdodávatelia?

Pre nás je práve v tomto období, keď sú výrobcovi automobilov plne etablovaní na Slovensku, dôležité rozvíjať subdodávateľský priemysel, od ktorého závisí budúcnosť konkurencieschopnosti automobilového priemyslu na Slovensku. Preto aj ZAP SR prijal novú víziu, ktorej jedným z ôsmich strategických cieľov je rozvoj lokálnych subdodávateľov na Slovensku. Subdodávatelia tvoria približne jednu štvrtinu tržieb automobilového priemyslu.

Slovenský subdodávateľský priemysel je formovaný angažovanosťou práve zahraničných investorov. Existujú v tomto odvetví aj oblasti, v ktorých sú etablované iba slovenské spoločnosti?

Je pravdou, že takmer 80% subdodávateľov lokalizovaných na Slovensku tvoria väčšinou medzinárodné a nadnárodné spoločnosti. Je pre nás dôležité, aby sme u týchto spoločností prehĺbili subdodávateľskú sieť zo Slovenska. Je mnoho subdodávateľov radu 1. a 2., ktorých subdodávatelia ďalších radov majú sídlo v zahraničí. Našou úlohou je podporiť zabezpečenie slovenských lokálnych subdodávateľov, ktorí na jednej strane zaistia zníženie logistických nákladov, ale na druhej strane i stabilitu subdodávateľskej siete na Slovensku. Je pravdepodobné, že slovenský subdodávateľ zostane na Slovensku, kým zahraničný môže odísť, ak nájde lacnejšie a prospešnejšie pôsobenie v inom kúte Európy.

Slovenský automobilový priemysel je závislý na exporte. Trh Európskej únie je momentálne v kríze. Znamená to teda zlú perspektívu pre subdodávateľské firmy na Slovensku?

Kríza postihla celý svet vrátane Európy. Napriek tejto kríze sa slovenský automobilový priemysel v posledných dvoch rokoch rozvíjal veľmi úspešne. Spolu so 45 percentným zvýšením výroby za minulý rok v počte vyrobených vozidiel narástol i počet subdodávateľov do automobilového priemyslu. Dnes subdodávateľský priemysel do výroby automobilov zahŕňa v sebe takmer tristo firiem. Z nich 50% dodávok je pre tri slovenské automobilky, zvyšok putuje na export.

Akým problémom sú momentálne najviac vystavení subdodávatelia automobilového priemyslu?

Je bezpodmienečne dôležité vyriešiť 3 problémy. Prvým je vzdelanosť. Za dvadsať rokov liberalizácie slovenského školstva sme došli do situácie, že nám na Slovensku chýbajú odborníci s potrebným vzdelaním pre oblasť, v ktorej pracujú. Preto je nutné zabezpečiť reformu stredného odborného vzdelávania a vrátiť sa späť k príprave ľudí na povolanie. Druhým faktorom zabezpečenia konkurencieschopnosti je vybudovať aplikovaný výskum a vývoj ako základ inovácie predovšetkým pre subdodávateľský priemysel. Tretím problémom je dobudovanie diaľničnej siete na Slovensku. Z tristo subdodávateľov sú štyri pätiny alokované po Žilinu a Banskú Bystricu. Pričom na východe Slovenska sú určite dobré podmienky, či už z pohľadu dostatku kvalifikovanej pracovnej sily alebo tradície priemyslu.

 • autor:
 • SNOPK


  Mohlo by vás tiež zaujímať   

  Najnovšie inzeráty

  Najbližšie výstavy

  Plastikársky slovník