• Úvod
  • Aktuality
  • Slávnostné otvorenie Centra excelentnosti vo zváraní - pozvánka

Slávnostné otvorenie Centra excelentnosti vo zváraní - pozvánka

  • 27.04.2012

Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR si Vás dovoľuje pozvať na Slávnostné otvorenie Centra excelentnosti vo zváraní, ktoré sa uskutoční 3. mája 2012 o 10.00 hod.v priestoroch Výskumného ústavu zváračského – Priemyselného inštitútu SR na Račianskej 71, Bratislava.

Účasť je bezplatná.

Slávnostné otvorenie bude spojené s odborným  seminárom,   spoluorganizovaným Sekciou  
výskumu   a    vývoja    Slovenskej    obchodnej   a    priemyselnej    komory,    prezentujúcim  
najmodernejšie technológie vo zváraní a fyzikálnej simulácii technológie zvárania, tvárnenia   
a  príbuzných procesov.

Program 2 blokov:
          1. Odborný seminár na tému: Aplikácia najmodernejších  technológií  zvárania a     
               fyzikálnej simulácie

          2. Praktické ukážky technológií Centra excelentnosti

 V prípade záujmu o účasť zašlite vyplnenú prihlášku e-mailom najneskôr do 30. apríla 2012 na adresu:  

 Katarína Hindrová
 Výskumný ústav zváračský –  
 Priemyselný inštitút SR
 Račianska 71
 832 59 Bratislava
 e-mail: hindrovak@vuz.sk
 tel.: 02 / 4924 6839

Nižšie nájde prihlášku - návratka.doc

  • autor:
  • red.
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník