Skupina Unipetrol investovala do životného prostredia 213 miliónov Kč

  • 27.05.2013
Skupina Unipetrol investovala do životného prostredia 213 miliónov Kč

Investičné náklady na ochranu životného prostredia v skupine Unipetrol, a.s. dosiahli v minulom roku 213 miliónov českých korún. Najviac preinvestovali spoločnosti Česká rafinérska (127 miliónov Kč) a Unipetrol RPA (62 miliónov Kč). V areáli Chemparku Záluží išlo okrem iného o úpravu flérového systému v časti rafinérie alebo o realizáciu niekoľkých preventívnych projektov s cieľom naďalej znižovať pravdepodobnosť úniku závadných látok do rieky Bíliny. V jednotlivých spoločnostiach Skupiny Unipetrol pokračovali aj práce na odstránenie starých ekologických záťaží.


„Za posledních pět let jsme do ochrany životního prostředí investovali částku přesahující 1,1 miliardy korun. Řada dalších opatření a projektů s pozitivním dopadem na životní prostředí pak byla realizována v rámci provozních nákladů na údržbu zařízení. Napomáhat udržitelnému rozvoji regionu je i přes složitou ekonomickou situaci naší prioritou, proto budeme v ekologických investicích pokračovat i v budoucnu,“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu Marek  Świtajewski.

V roce 2012 společnost Unipetrol RPA pokračovala v realizaci projektu segregace splaškových vod v rámci systému kanalizace a dokončila rekonstrukci kanalizace v prostoru etylenové jednotky. Vybudovala také stabilní havarijní profil na řece Bílině, který slouží pro případný záchyt závadných látek do řeky. Na jednotnou kanalizaci byl instalován kamerový systém pro rychlejší detekci případného havarijního úniku závadných látek.

V rámci investic České rafinérské byla provedena například úprava flérového systému za účelem eliminace potenciálních bezpečnostních rizik, pokračovaly práce na rekonstrukci kanalizačního systému v Kralupech a probíhala příprava všech nezbytných kroků pro rekonstrukci čistírny odpadních vod v Kralupech nad Vltavou. V hospodářském středisku Kolín Paramo byla dokončena obnova nádrží v mísírně spolufinancovaná z Operačního programu životního prostředí.

Společnosti skupiny Unipetrol podnikají v souladu s programem Responsible Care. Jde o dobrovolnou celosvětově přijatou iniciativu chemického průmyslu zaměřenou na podporu jeho udržitelného rozvoje vstřícným zvyšováním bezpečnosti jeho provozovaných zařízení, přepravy výrobků, zlepšováním ochrany zdraví lidí a životního prostředí. Národní verzí programu Responsible Care je program Odpovědné podnikání v chemii.

 

Více informací k tomuto tématu najdete ve výroční zprávě ZDE»

 

Kontakt:

Mikuláš Duda

Manažer tiskového oddělení, UNIPETROL, a.s.

telefon: +420 225 001 407, +420 736 502 520

e-mail: mikulas.duda@unipetrol.cz

web: www.unipetrol.cz

  • autor:
  • Mikuláš Duda


Mohlo by vás tiež zaujímať 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník