Semináre

Kalendár seminárov a konferencií z oblasti spracovania plastov, materiálov, strojov a technológií.

strana 1 z 2
 • 3. Central European Plastic Meeting

  • 23.09.2019 - 24.09.2019

  3. ročník úspešnej plastikárskej konferencie Central European Plastic Meeting sa uskutoční v Šamoríne v hoteli X-bionic...

 • 6th World Elastomer Summit

  • 27.03.2019 - 28.03.2019

  For its 6th edition, the World Elastomer Summit will return to Lyon, France on the 27th & 28th March...

 • Abeceda PAM - I. časť Personalistika

  • 26.04.2019 - 26.04.2019

  Školenie je určené pre personalistov a mzdárov na rozšírenie vlastných...

 • Abeceda PAM - II. časť Mzdy

  • 29.04.2019 - 29.04.2019

  Školenie je určené pre personalistov a mzdárov na rozšírenie vlastných...

 • Abeceda PAM - III. časť Evidencia opráv ZP a S

  • 30.04.2019 - 30.04.2019

  Školenie je určené pre personalistov a mzdárov na rozšírenie vlastných...

 • ACI’s European Masterbatch Summit

  • 15.05.2019 - 16.05.2019

  S novou európskou smernicou o odpadch z plastov a potrebou recyklovateľných a trvalo udržateľných plastov čelí priemysel Masterbatch v blízkej budúcnosti zmenám. Nielen, že sa im bude musieť prispôsobiť, ale aj spolupracovať s ostatnými hráčmi v tomto odvetví, aby splnili tieto ciele a...

 • Biocídy - uvedenie na trh v SR a EÚ

  • 04.06.2019 - 04.06.2019

  Nariadenie o biocídnych...

 • Chemická legislatíva, REACH

  • 10.04.2019 - 11.04.2019

  Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon), Nariadenie komisie (EÚ) 453/2010 – karty bezpečnostných údajov REACH (registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzenie chemikálií, GHS (globálny...

 • Chemické faktory a kontrola expozície na pracovisku

  • 10.05.2019 - 10.05.2019

  Webinár je určený pracovníkom zodpovedným za manažment chemických látok, použitie chemických látok na pracovisku, zabezpečenie bezpečnosti pre pracovníkov a životné prostredie, následným...

 • DATRIA: Zákaznícke dni NEGRI BOSSI

  • 25.04.2019 - 26.04.2019

  Spoločnosť DATRIA s.r.o. Vás pozýva na Zákaznícke dni NEGRI BOSSI, ktoré sa uskutočnia v dňoch 25. - 26.4.2019 v areáli firmy TAJMAC - ZPS v...

 • Dni FTIR mikroskopie na veľtrhu LABOREXPO

  • 25.09.2019 - 26.09.2019

  Radi Vás uvidíme u nášho stánku na najvýznamnejšie udalosti v oblasti laboratórnej techniky - veľtrhu LABOREXPO. V rámci expozície Vám radi predvedieme spektrometer ALPHA a predovšetkým náš plne automatizovaný mikroskop Lumos, predurčený pre jednoduchú, užívateľsky prívetivú a pri tom veľmi...strana 1 z 2
 

Kalendár seminárov

Archív semináre

Najnovšie inzeráty