Semináre

Kalendár seminárov a konferencií z oblasti spracovania plastov, materiálov, strojov a technológií.

strana 1 z 2
 • Future of Polyolefins 2019

  • 16.01.2019 - 17.01.2019

  Siedmy ročník Future of Polyolefins 2019 (Budúcnosť polyolefínov), ktorý organizuje agentúra ACI, sa uskutoční v Antwerpách v...

 • CLP klasifikácia zmesí - praktické cvičenia

  • 17.01.2019 - 17.01.2019

  Globálny harmonizovaný systém klasifikácie, označovania a balenia chemických látok a zmesí (GHS) sa zaoberá fyzikálnymi, toxikologickými a ekotoxikologickými aspektami chemickej...

 • Maximising Propylene Yields 2019

  • 23.01.2019 - 24.01.2019

  Šiesty ročník summitu ACI Maximising Propylene Yields 2019, ktorý sa zameriava na aktualizácie a budúce prognózy trendov ponuky a dopytu propylénových surovín, propylénových derivátov a samotného...

 • Fenomén 4.0 - len technológia nestačí

  • 24.01.2019 - 24.01.2019

  Súčasnosť a budúcnosť biznisu očami lídrov českého...

 • REACH legislatíva 2019

  • 24.01.2019 - 24.01.2019

  Webinár je určený pracovníkom zodpovedným za manažment chemických látok, zabezpečenie nákupu surovín pre výrobu, dovozcom a výrobcom chemických látok a zmesí, následným...

 • IPA Seminár: Obchod a marketing

  • 29.01.2019 - 30.01.2019

  Už niekoľko rokov spájame úspešných podnikateľov, aby boli ich firmy úspešné. Spoločné stretnutia zameriavame na riešenie konkrétnych problémov, projektov, diskusie s osobnosťami a individuálny...

 • Základné technologické školenie

  • 31.01.2019 - 01.02.2019

  Seminár Vám pomôže správne nastaviť vstrekovacie stroje a ich procesné parametre. Dozviete sa, ako rýchlo rozoznávať príčiny vád výliskov a ukážeme vám spôsoby ich...

 • IPA Slovakia, s.r.o. seminár: APQP - Advanced Product Quality Planning

  • 31.01.2019 - 31.01.2019

  APQP - je metodika zaoberajúca sa plánovaním kvality produktu s ohľadom na jednotlivé fázy od definovania, cez vývoj až po sériovú výrobu. Cieľom je predať organizáciám (interným aj externým) a dodávateľom obecné smernice pre plánovanie kvality produktu a pre plán kontroly a riadenia, ktoré...

 • IPA Slovakia, s.r.o. PPAP - Production Part Approval Process

  • 01.02.2019 - 01.02.2019

  Proces schvaľovania dielov do sériovej výroby (PPAP) stanovuje generické požiadavky na schvaľovanie dielov do sériovej výroby, vrátane výrobných a hromadných...

 • REACH manažer kurz (SK)

  • 05.02.2019 - 06.02.2019

  Dvojdňový kurz má za úlohu oboznámiť účastníkov s relevantnými aspektami legislatívy REACH a CLP, z pohľadu priemyselného podniku, čiže subjektu zodpovedného za jej...

 • IPA Slovakia, s.r.o. seminár: Zahraničný obchod a rozvíjanie zahraničných trhov

  • 05.02.2019 - 06.02.2019

  IPA Seminár: Zahraničný obchod a rozvíjanie zahraničných...


 • Výrobky a REACH

  • 07.02.2019 - 07.02.2019

  Témy webinára sú legislatíva REACH a príslušné usmernenia pre oblasť výrobkov — súvislosti a dopady pre výrobcov, dovozcov výrobkov a následných...

 • Technológia vstrekovania I.

  • 12.02.2019 - 13.02.2019

  Školenie zabezpečuje rýchle a efektívne získanie poznatkov z procesu vstrekovania pre zoraďovačov vstrekolisov, technológov, kontrolórov výroby, majstrov a...

 • UFI kódy, označovanie a balenie

  • 12.02.2019 - 12.02.2019

  Webinár je určený pracovníkom zodpovedným za manažment chemických látok, správu KBÚ, zabezpečenie nákupu surovín pre výrobu, dovozcom a výrobcom chemických látok a zmesí, následným...

 • Lignofuels 2019

  • 13.02.2019 - 14.02.2019

  Konferencia pre biopalivá a...

 • European Biopolymer Summit 2019

  • 13.02.2019 - 14.02.2019

  Dvojdňová udalosť spája vedúcich pracovníkov, kľúčových odborníkov z oblasti priemyslu, výskumníkov a výrobcov bioplastov, aby si vymieňali svoje skúsenosti a výsledky výskumu vo všetkých aspektoch v tejto oblasti, najnovšie inovácie a...

 • Technológia vstrekovania II.

  • 14.02.2019 - 15.02.2019

  Školenie je určené pre absolventov školenia Technológia vstrekovania I, na prehĺbenie ich vedomosti z princípov konštrukcie a fungovania vtokovej a chladiacej sústavy, deformácií plastov a riešenie niektorých špeciálnych porúch plastových...

 • IPA Slovakia, s.r.o. seminár: Tvorba systému údržby

  • 18.02.2019 - 18.02.2019

  IPA Slovakia, s.r.o. seminár: Tvorba systému...

 • Konštruktér plastových dielov - seminár

  • 19.02.2019 - 20.02.2019

  Školenie je určené pre konštruktérov plastových výrobkov a foriem. Cieľom je zoznámiť sa so špecifickými vlastnosťami plastových materiálov, a ich limitujúcim vplyvom na geometriu, funkčnosť, vzhľad, ekonomiku a vyrobiteľnosť plastového...

 • European Food & Beverage Plastic Packaging Summit

  • 27.02.2019 - 28.02.2018

  Najnovšie inovácie a trvalo udržateľné technológie, ktoré formujú budúcnosť...

 • REACH legislatíva 2019

  • 09.03.2019 - 09.03.2019

  Webinár je určený pracovníkom zodpovedným za manažment chemických látok, zabezpečenie nákupu surovín pre výrobu, dovozcom a výrobcom chemických látok a zmesí, následným...


 • IPA Slovakia, s.r.o. seminár: Akadémia inovácií

  • 19.03.2019 - 13.11.2019

  To najlepšie z praxe inovácií za 8...

 • IPA Slovakia, s.r.o. seminár: Fórum praktickej údržby

  • 19.03.2019 - 20.03.2019

  Skutočné údržbárske fórum s ľuďmi a situáciami, ktoré riešite aj vy. Dvojdňová konferencia spája vyše 200 technických manažérov a pracovníkov v oblasti...

 • NEWMATEC 2019

  • 26.03.2019 - 27.03.2019

  Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 5. ročník konferencie...

 • 6th World Elastomer Summit

  • 27.03.2019 - 28.03.2019

  For its 6th edition, the World Elastomer Summit will return to Lyon, France on the 27th & 28th March...

 • IPA Slovakia, s.r.o. seminár: Systematický postup znižovania prácnosti

  • 27.03.2019 - 28.03.2019

  Úlohou normovača je okrem merania času aj hľadanie spôsobu jeho znižovania. Súčasťou operácií je plytvanie, ktoré nepridáva hodnotu a v procese ho chceme eliminovať. Rezervy nachádzame v konštrukcii výrobku, používanom materiáli, pracovnom postupe, použitej technológii a náradí, usporiadaní...

 • Velox CMS vstrekovanie plastov

  • 09.04.2019 - 10.04.2019

  Firma VELOX Vás pozýva na seminár o vstrekovaní...

 • Presná priemyselná 3D metrológia v plastikárskych procesoch

  • 10.04.2019 - 10.04.2019

  Firma MCAE organizuje seminár pre plastikársky priemysel, ktorý bude 10. 4. 2019 v Brne pod názvom - Presná priemyselná 3D metrológia v plastikárskych...

 • Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov

  • 11.04.2019 - 11.04.2019

  Najväčšia konferencia o robotike môže priniesť nové príležitosti do vášho výrobného podniku. Načerpajte nové informácie a inšpirácie v oblasti modernej automatizácie a robotiky a stretnite sa s poprednými odborníkmi zo Slovenska a zahraničia. Pozrite si najlepšie postupy a praktické ukážky...

 • Chemické faktory a kontrola expozície na pracovisku

  • 10.05.2019 - 10.05.2019

  Webinár je určený pracovníkom zodpovedným za manažment chemických látok, použitie chemických látok na pracovisku, zabezpečenie bezpečnosti pre pracovníkov a životné prostredie, následným...

strana 1 z 2
 

Kalendár seminárov

Archív semináre

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy