Semináre

Kalendár seminárov a konferencií z oblasti spracovania plastov, materiálov, strojov a technológií. Aktuálne termíny seminárov a konferencií, prípadne ich zrušenie sú uverejnené pri jednotlivých seminároch a konferenciách.

strana 1 z 1
 • Colný sadzobník, zmeny kombinovanej nomenklatúry 2020

  • 14.07.2020 - 14.07.2020

  Odborný seminár zameraný na komplexné oboznámenie sa s prácou s colným sadzobníkom, ozrejmenie klasifikácie tovarov, harmonizovaný systém (HS), kombinovaná nomenklatúra (KN), TARIC nomenklatúra, členenie colného sadzobníka, colné sadzby, interpretačné pravidlá pre zatriedenie tovarov, osobitné...

 • Webinár: Výrobky - povinnosti pre výrobcov a dovozcov

  • 15.07.2020 - 15.07.2020

  Legislatíva REACH a príslušné usmernenia pre oblasť výrobkov — súvislosti a dopady pre výrobcov, dovozcov výrobkov a následných...

 • Webinár: REACH autorizácia chemických látok

  • 16.07.2020 - 16.07.2020

  Legislatíva REACH a príslušné usmernenia pre autorizáciu chemických látok — súvislosti a dopady pre výrobcov, dovozcov a následných...

 • Webinár: Tvorba a správa KBÚ – SW Chemdox

  • 17.07.2020 - 17.07.2020

  IT nástroj pre tvorbu kariet bezpečnostných údajov, správu KBÚ a manažment chemických látok, zmesí a...

 • Webinár: SCIP – registrácia výrobkov s obsahom SVHC látok

  • 20.07.2020 - 20.07.2020

  Dodávatelia výrobkov z EÚ alebo EHP, ktoré obsahujú látky na zozname kandidátskych látok v koncentrácii vyššej ako 0,1 hm. %, musia svojim zákazníkom poskytnúť dostatočné informácie umožňujúce bezpečné používanie...

 • NX CAD

  • 10.08.2020 - 14.08.2020

  Základné školenie NX pre modelovanie, tvorbu zostáv a výkresov (Modeling, Assemblies a Drafting. Školenie je určené pre konštruktérov, trvanie 5... • 4. Central European Plastic Meeting

  • 29.09.2020 - 30.09.2020

  4. ročník úspešnej plastikárskej konferencie organizovanej spoločnosťou myCeppi - Central European Plastic Meeting sa uskutoční v Šamoríne v rezorte X-bionic...

 • Ecomondo 2020

  • 03.11.2020 - 06.11.2020

  Akciu Ecomondo / Key Energy organizuje v rámci veľtrhu Fiera di Rimini spoločnosť Italian Exhibition Group. Jedná sa o hlavný veľtrh v odbore zelenej ekonomiky a cirkulárnej ekonomiky pre oblasť európskeho...

 • IPA Seminár: Fórum zlepšovania procesov

  • 04.11.2020 - 04.11.2020

  Moderné trendy v organizácii zlepšovania...

 • NX CAD

  • 09.11.2020 - 13.11.2020

  Základné školenie NX pre modelovanie, tvorbu zostáv a výkresov (Modeling, Assemblies a Drafting. Školenie je určené pre konštruktérov, trvanie 5...

 • NX CAM

  • 18.11.2020 - 20.11.2020

  Základy NX CAM pre 2.5 a 3 osé obrábanie. Školenie je určené pre programátorov CNC strojov, technológov, trvanie 3...

 • Solid Edge

  • 24.11.2020 - 24.11.2020

  Základné školenie Solid Edge na modelovanie súčiastok, tvorbu zostáv a výkresovej dokumentácie (Part modeling, Assembly a Drafting). Školenie je určené pre začínajúcich konštruktérov a mierne pokročilých užívateľov, trvanie 1...

strana 1 z 1
 

Kalendár seminárov

Najnovšie inzeráty