Semináre

Kalendár seminárov a konferencií z oblasti spracovania plastov, materiálov, strojov a technológií.

strana 1 z 2


 • European Prefilled Syringes Summit 2019

  • 09.10.2019 - 10.10.2019

  Konferencia o injekčných striekačkách preskúma pokrok v regulačných smerniciach, vývoji produktov, výrobných procesoch, zmierňovaní rizík, správe portfólia a odpoveď na nekonečné priemyselné otázky, ako napr. ako priemysel reaguje na rušivé...

 • Bezpečná práca s chemickými látkami (školenie potrebné pri získaní odbornej spôsobilosti pre riadenie prác s toxickými chemikáliami)

  • 10.10.2019 - 10.10.2019

  Školenie je určené pre výrobcov, spracovateľov, dovozcov a používateľov chemických látok a prípravkov a ich zamestnancov, pracovníkov, ktorí odborne využívajú alebo majú záujem využívať veľmi toxické látky a...

 • IPA Slovakia, s.r.o. seminár: Výrobný manažment

  • 15.10.2019 - 16.10.2019

  Ako ďalej zlepšovať výkonnosť výrobných systémov a ako uspieť aj v čase neustálych zmien a doposiaľ nevídaného nedostatku kvalifikovaných ľudí sa dozviete na deviatom ročníku konferencie IPA...

 • Interný audítor pre EMS podľa STN EN ISO 14001: 2016

  • 17.10.2019 - 18.10.2019

  Školenie je určené pre pracovníkov, ktorí vykonávajú alebo budú vykonávať interné audity environmentálnych manažérskych systémov v...

 • Registrácia biocídov v SR a EÚ

  • 17.10.2019 - 17.10.2019

  Európska legislatíva biocídnych výrobkov a príslušné usmernenia pre registráciu biocídov —súvislosti a dopady pre výrobcov, dovozcov a následných...

 • European Textile Polyester Summit

  • 23.10.2019 - 24.10.2019

  Prostredníctvom interaktívnych stretnutí a panelových diskusií vedených odborníkmi z priemyslu vám táto konferencia poskytne pohľad na európsky trh s polyesterom a jeho hnacie sily a vývoj, ako aj zameranie na dostupnosť surovín a výzvy...

 • Plasty aktuálne - požiadavky chemickej legislatívy

  • 30.10.2019 - 30.10.2019

  Webinár je zameraný na Európsku legislatívu polymérnych výrobkov a príslušné opatrenia chemickej legislatívy pre uvedenie polymérnych výrobkov na trh — súvislosti a dopady pre výrobcov, dovozcov a...

 • North American Biopolymer Summit

  • 06.11.2019 - 07.11.2019

  North American Biopolymer Summit spája vedúcich pracovníkov a odborníkov z oblasti biopolymérov, obalov na potraviny, biotechnológií, chemických spoločností, významných združení, a technologických spoločností, aby prediskutovali najnovšie zmeny, výzvy a vývoj v rámci...

 • Velox - seminár extrúzia plastov

  • 12.11.2019 - 13.11.2019

  Motto už 17. seminára usporiadaného spol. VELOX CMS je "prevencia vád, riešenie problémov a úspora nákladov a inovácie" pre extrúziu...

strana 1 z 2
 

Kalendár seminárov

Najnovšie inzeráty