Seminár Nakladanie s odpadom

  • 27.11.2013 - 27.11.2013 | Nitra | Slovensko
VÚSAPL pozýva na školenie.

Nakladanie s odpadom Zákon 223/2001 Z. z. o odpadoch v aktuálnom znení – podľa aktálnej novely Zákon 119/2010 Z. z. o obaloch ktoré sa koná 27. 11. 2013 v priestoroch VÚSAPL, a. s. Nitra.

Kontakt:
Ing. Eva Lukáčiková,
e-mail: lukacikova@vusapl.sk
Tel: 037/6501 152 Fax: 037/6513 495
www.vusapl.sk