SE Advanced

  • 26.06.2020 - 26.06.2020 | Bratislava | Slovensko
Absolvent školenia bude ovládať: pokročilé funkcie 3D modelovania, synchrónne úpravy importovaných 3D modelov, nastavenia atribútov, nastavenia správy dát, tvorba zostáv a ich konfigurácií, rozpady zostáv, nastavenia štýlov výkresov a kusovníkov, vizualizácie.