SCHUNK uchopovače majú umožniť autonómnu manipuláciu

SCHUNK uchopovače majú umožniť autonómnu manipuláciu

V oblasti priemyselného uchopovania prebieha zvrat. Kým doteraz boli uchopovacie procesy primárne orientované na vysokú produktivitu a procesnú bezpečnosť, tak dnes sa v kombinácii s nástupom inteligentných výrobných závodov do centra pozornosti dostáva aj flexibilita. Podľa plánu spoločnosti SCHUNK majú uchopovače v budúcnosti umožňovať flexibilné operácie a dokonca aj autonómnu manipuláciu.

Až doteraz je priemyselné uchopovanie zadefinované relatívne pevne: geometria dielov musí byť známa, rovnako ako presná poloha „pick and place“. Na základe privádzaní dielov s presným opakovaním možno pomocou pevne zadefinovaných dráh pohybu a zadania súradníc cieľového bodu zabezpečiť procesne bezpečný manipulačný proces. S nárastom digitalizácie sa tento trend teraz posúva smerom k vysoko automatizovaným, plne prepojeným a autonómne konajúcim výrobným systémom.

Umelá inteligencia

V tomto kontexte sa zvyšuje aj význam umelej inteligencie (AI). V spojení s kamerami sú už možné prvé aplikácie kognitívnej inteligencie v prostredí uchopovačov. Tieto aplikácie umožňujú intuitívne zaškolenia obsluhy a autonómnu realizáciu uchopovacích úloh robotom. Pre tieto aplikácie spoločnosť SCHUNK pritom cielene navrhuje praktické, priemyselne orientované procesy spracovania na základe obmedzenia počtu variantov konštrukčných dielov. To zjednodušuje proces klasifikácie a školiaceho procesu. V prvom prípade použitia, pri ktorom sa využívajú prístupy strojového učenia pre účely klasifikácie obrobkov a uchopovacích procesov, sa ako príklad ľubovoľne kombinujú zásuvné stavebnicové kocky, ktoré sú potom v ľubovoľnom usporiadaní na pracovnej ploche predložené robotu s ľahkou konštrukciou. Úlohou robota je potom vyzdvihnuť a transportovať tieto kocky preč. V súhre s 2D alebo 3D kamerami dochádza pri samoučiacom systéme už po niekoľkých učebných cykloch k razantnému zvýšeniu spoľahlivosti uchopovania. S každým uchopením sa uchopovač učí, ako možno obrobok bezpečne vyzdvihnúť a prepraviť.

Efektívne učenie vďaka neustálej optimalizácii

Sieť už po niekoľkých kolách školenia klasifikuje, ako je nutné zvládnuť rozsah obrobkov a výsledné možnosti kombinácie. Uchopovač pritom vie ako vyzdvihnúť a prepravovať obrobok na základe naučených zručností. Vďaka inteligentnému algoritmu môže uchopovač klasifikovať budúce kombinácie a usporiadania obrobkov už po krátkej dobe školenia. Systém tým pádom dokáže autonómne manipulovať s dielmi v závislosti od situácie. Algoritmy sú neustále prispôsobované pomocou metód AI. Vďaka tomu možno odhaľovať predtým nepoznané korelácie a ďalej vylepšovať manipulačný proces.

  • autor:
  • SCHUNK Intec s.r.o.
  • SCHUNK Intec s.r.o.

    SCHUNK Intec s.r.o.

    Spoločnosť SCHUNK je líder na trhu pre uchopovacie systémy a upínaciu techniku. Ponúka najväčší sortiment upínacej techniky a uchopovacích systémov na svete.Mohlo by vás tiež zaujímať 

Archív článkov