Rozpor konštrukcie dielu a formy, ako ďalej optimalizovať chladenie

  • 26.10.2021 - 26.10.2021 | online | Česko
Cena plastu a čas chladenia môže tvoriť viac ako 70% nákladov na výrobu dielu. V minulom webinári č.8 sme popísali, ako ovplyvňuje čas chladenia hrúbka steny dielu, typ plastu a plnivá, materiál formy a identifikáciu miest s obtiažnym odvodom tepla.


V tomto webináři si ukážeme rozpor mezi špičkovým designem dílu a možnostmi konstrukce formy. Jak může být designem dílu ovlivněn čas chlazení a tuhost formy.

Dále si ukážeme co dále může ovlivnit čas a optimalizaci chlazení

  • Rozpor mezi technologickým designem dílu a formy
  • Vliv typu temperačního média na čas chlazení
  • Jak ovlivní proudění temperačního média v chladící soustavě efektivitu chlazení
  • Vliv rozložení temperačních kanálů na stabilitu teplotního pole
  • Vliv teploty formy, teploty taveniny a teploty pro odformování na čas chlazení
  •  Jak ovlivní teplota formy kvalitu dílu

Webinár sa uskutoční dňa 26.10.2021 o 13. 00
Prezentující: Ing. Petr Halaška, Smartplast s.r.o.

Účast na webináři je bezplatná.

Odkaz na webinář a pokyny k připojení Vám zašleme e-mailem.

Více informací a registrace »