Riešenie plastických hmôt - holistický prístup s ohľadom na budúcnosť

Riešenie plastických hmôt - holistický prístup s ohľadom na budúcnosť

S mottom "Plastics Solutions" bude výrobca plastov AKRO-PLASTIC, spolu so svojimi sesterskými spoločnosťami K.D. Feddersen, M.TEC a PolyComp a tiež vlastnými pobočkami AF-COLOR a BIO-FED, prezentovať na veľtrhu K 2019 to, čo vám môžu spoločnosti zo skupiny Feddersen ponúknuť v odvetví plastických hmôt.

Tento výrobce plastů představí nejen další vývoj produktů, ale zaměří se také na aplikačně specifická řešení vyvinutá s partnerskými společnostmi:

Výroba přísad

Zpracování vysoce vyztužených plastických kompaundů otevírá nové příležitosti po výrobu přísad a představuje hlavní oblast působnosti společnosti AKRO-PLASTIC. AKROMID® B3 ICF 30 9 AM zesílený uhlíkovými vlákny je úspěšně používán Institutem pro zpracování plastů (Institute for Plastic Processing – IKV) v Aachenu v Německu v procesech MDM (modelování nánosu roztavené hmoty). Díky lepší tepelné vodivosti hmoty vyztužené uhlíkovými vlákny, souvisejícímu rychlejšímu chlazení a také přísné toleranci dávky pro vysoce vyztužené plasty byl zaveden stabilní výrobní postup s vysokými výrobními rychlostmi.

Video ukazuje funkční princip této zpracovatelské technologie s použitím zkušebního vzorku z materiálu AKROMID® B3 ICF 30 9 AM.

Kontakt s pitnou vodou

Výrobce plastů poskytuje přehled materiálů řady AKROTEK® PK a AKROMID® T5, které splňují požadavky norem KTW/W270, ACS, NSF 61 a WRAS (až 85 °C) pro styk s pitnou vodou.

Zkušební protokoly zahrnují všechny varianty plastické hmoty AKROMID® T5 v přírodní nebo černé barvě – od nevyztužené po vyztuženou hmotu s 50% obsahem skelných vláken – a také plastické hmoty AKROTEK® PK-VM 8, rovněž v přírodní nebo černé barvě, – od nevyztužené po vyztuženou hmotu s 50% obsahem skelných vláken.

Doprava / nehořlavé kompaundy

V sektoru veřejné dopravy tento výrobce plastů rozšířil a vylepšil své portfolio nehořlavých kompaundů na bázi bezhalegonových nehořlavých přísad.

Na autobusy se vztahuje směrnice ECE 118. Za tímto účelem společnost AKRO-PLASTIC vyvinula kompaundy s různým obsahem skelných vláken, které vyhovují požadavkům v přílohách 6, 7 a 8. To znamená, že je lze použít kdekoli v interiéru autobusů.

Od uvedení normy EN 45545-2 se na použití v oblasti železniční dopravy vztahují přísnější, mnohem diferencovanější kritéria. I zde má výrobce plastů ve svém portfoliu produkty, které splňují požadavky normy platné od března 2016, konkrétně R21 HL2, R22 HL3, R23 HL3, R24 HL3 a R26 HL3. Tyto materiály jsou nejvhodnější pro malé až středně velké díly v interiéru a exteriéru vozu. Zvláště přísné specifikace platí pro větší komponenty a kryty sedadel. AKROMID® C28 GF 25 FRT je prvním polyamidem vyztuženým skelnými vlákny, který splňuje požadavky normy EN 45545-0 R1 HL2, R6 HL2 a R7 HL2 a také americké normy NFPA 130.

V případě odvětví dopravy obecně platí, že nejpřísnější požadavky na nehořlavé materiály klade kosmonautika. Za tímto účelem výrobce plastů vyvinul produkt AKROMID® PA K17 FR v černé barvě (5762). Tento polyamid s 35% obsahem skelných vláken je určený pro použití v interiéru podle federálního nařízení pro letectví (FAR) 25.853 zveřejněného společností AIRBUS.

K.D. Feddersen 
Ventily pro studenou vodu z materiálu AKROMID® B3 GF 30 4 L (7481) ODOLNÉHO PROTI HYDROLÝZE 


Rozšíření produktové řady PPA

Kromě konvenčních PPA kompaundů na bázi PA 6T společnost AKRO-PLASTIC rozšířila svou nabídku produktů o nový kompaund AKROMID® T9. Tyto kompaundy na bázi homopolymeru PA 9T se vyznačují nízkou absorpcí vody a tedy konzistentnějším mechanickým výkonem. PPA se používají tam, kde se kladou přísnější požadavky na pevnost a tuhost při vyšších teplotách. Toho se dosahuje vyšší teplotou skelného přechodu (Tg) polymeru, která je obvykle mezi 125 a 135 °C. U nejčastěji používaných kopolymerů PA 6T ale Tg ve spojení s absorpcí vody klesá pod 100 °C, přičemž se snižuje i mechanická zatížitelnost. Vzhledem k tomu, že AKROMID® T9 absorbuje méně než polovinu vlhkosti, vysoká hodnota Tg a s tím i vysoká mechanická pevnost se zachovávají i při vyšší teplotě a vlhkosti. Počáteční zkoušky při přímém porovnání vykazují také lepší tekutost a rychlejší krystalizaci, což usnadňuje velmi složitou výrobu PPA kompaundů. Vyztužené kompaundy s 50% obsahem skelného vlákna navíc nabízejí malé, ale vítané 6% zvýhodnění v oblasti hustoty. Bod tavení materiálu AKROMID® T9 je 300 °C, tedy o něco nižší než srovnatelné třídy PA 6T. Výsledkem jsou výhody, které se promítají do procesního okna a také případné úpravy materiálu. Nehořlavé třídy materiálu a také kompaundy s vylepšenou rázovou odolností je proto náročnější formulovat a zpracovávat.

Kovoplastový hybridní kompozitní materiál

Ekonomické řešení pro lehké konstrukce se současnou vysoce funkční integrací je kombinací plastové hmoty a kovu. Pro kvalitu spojování je zásadním kritériem také nepropustnost médií. Optimálních hybridních komponentů se dosahuje kombinací aplikované vrstvy plazmy a cílené úpravy plastické hmoty.

S cílem plně využít potenciál kovoplastových hybridních kompozitních materiálů zahájily společnosti AKRO-PLASTIC GmbH a Plasmatreat GmbH spolupráci, jejíchž cílem je provést materiálové spojení plastu a kovu v uzavřeném procesu.

Inovativní projekt, který byl vyvinut se společností K.A. Schmersal GmbH & Co. KG ve Wuppertalu, bude představen na veletrhu K 2019. Skupina Schmersal je předním poskytovatelem systémů a řešení v oblasti bezpečnostních spínacích přístrojů, které chrání lidi a strojní zařízení.

Náhrada za PA 6.6

Kompaundy polyamidu 6.6 jsou dostupné pouze v omezené míře, a to kvůli nedostatku surovin na trhu, který přetrvává po řadu let. Jejich cena navíc neustále stoupá. Společnost si proto dal za cíl upravit PA 6 tak, aby dosáhl srovnatelných vlastností jako PA 6.6 a vytvořil přitažlivou alternativu.

Během několika posledních měsíců zákazníci společnost zaplavili množstvím specifických testovacích požadavků, které byly bez potíží splněny. Výsledky zde uvádíme.

Vysoce vyztužené kompaundy

Společnost AKRO-PLASTIC se specializuje na výrobu vysoce vyztužených technických plastických hmot pomocí své vlastní strojní technologie. U těchto produktů se zaměřujeme na dosažení vysokého mechanického výkonu a reprodukovatelnosti. Šetrné zpracování zajišťuje menší lámavost skelných nebo uhlíkových vláken při slučování, což vede k mírně vyšší mechanické pevnosti a houževnatosti ve srovnání s běžnými produkty na trhu. Technologie ICX®, využívaná a prověřená v celosvětovém měřítku, zajišťuje s identickými stroji a procesy stejnou produktovou kvalitu a stálost bez ohledu na to, na kterém kontinentu výroba probíhá. Zvláště v případě vysoce vyztužených plastů v náročných aplikacích tyto vlastnosti nabízejí výhody jak pro konstruktéra tak pro osobu zodpovědnou za díly při snaze dosáhnout slíbené funkčnosti bezpečně, konkurenceschopným způsobem a udržitelně.

Na základě strategie pro vysokopevnostní kompaundy společnost AKRO-PLASTIC GmbH, ve spolupráci se společností FEDDEM GmbH & Co KG, rozšířila ověřenou technologii na slučování kompaundů vyztužených dlouhými vlákny. Kompaundy vyrobené tímto způsobem vykazují 2- až 3krát vyšší houževnatost než kompaundy vyztužené krátkými vlákny a také lepší stabilitu při stárnutí a charakteristiku tečení. Za zmínku stojí především AKROMID® B28 LGF 40 1 L: chemicky vázaná směs PA 6 a PP, která teče mnohem lépe než PA 6 se 40% vyztužením skelnými vlákny a nabízí kondiciovanou pevnost vyšší než PA 6 s 50% vyztužením. Výhodou u těchto aplikací je snížení hmotnosti o 15 %.

Významné výhody při použití technologie s dlouhými vlákny nabízejí také směsi PA 6.6 a PA 6I/6T. Přírodní AKROLOY® PA LGF 50 (5504) s 290 MPa nemá jen o 10 %vyšší pevnost (ve srovnání s produkty s krátkými vlákny), ale také dosahuje nejlepších hodnot v této třídě s 200 MPa po 5 000 h tepelného stárnutí při 150 °C. Při 265 MPa jsou kondiciované hodnoty pouze mírně pod hodnotami pro suchý stav a tvoří v této třídě referenční kritérium. Ve srovnání s variantou s krátkými vlákny má třikrát větší odolnost při rázovém namáhání (ISO 6603), a tak jsou třídy AKROLOY® PA LGF zvláště zajímavé jako náhrada litinových struktur.

K.D. Feddersen 
Sedadla Citos z materiálu AKROMID® B28 GF 25 9 (6360) od společnosti Franz Kiel 


Ideální produkt pro vaši aplikaci

Aby bylo pro zákazníky a zúčastněné strany snazší zvolit ten správný materiál, výrobce plastů v posledních měsících neustále zdokonaluje a rozšiřuje svůj produktový filtr na webové stránce https://akro-plastic.com/productfilter/. Na veletržním stánku v hale 6/B42 vám přítomný tým rád podrobně vysvětlí výhody a možnosti, které zákazník získává.

Biologicky rozložitelné a biokompaundy

BIO-FED, pobočka společnosti AKRO-PLASTIC GmbH, vyrábí a prodává biologicky rozložitelné a/nebo biokompaundy pod značkou M∙VERA®. Produktové portfolio se skládá z biokompaundů s podílem obnovitelných zdrojů v rozsahu od 30 do 100 %. Za účelem naplnění právních požadavků sektoru bioplastů například ve Francii a Itálii nabízí BIO-FED kompaundy s odpovídajícím vysokým podílem obnovitelných surovin (obsah uhlíku na biologické bázi přes 50 %) a variabilními scénáři pro ukončení životnosti, jako jsou PRŮMYSLOVĚ kompostovatelné, kompostovatelné v DOMÁCNOSTI a biologicky rozložitelné v PŮDĚ. Možné aplikační segmenty jsou:

• Biologicky odbouratelné kompoundy pro vstřikovací aplikace (např. kávové kapsle, brčka, jednorázové příbory)
• Kompoundy pro výrobu fólií pro sáčky na bázi škrobu kompostovatelné v domácnosti (např. sáčky na ovoce a zeleninu)
• Kompoundy pro výrobu biologicky rozložitelných fólií pro použití v zemědělství (např. mulčovací fólie)

Všechny kompoundy M·VERA® lze jednotlivě barvit – například pomocí příměsi na bázi polymeru AF-Eco® certifikované organizací TÜV AUSTRIA v Belgii v souladu s normou EN 13432. Řadu AF-Eco® tvoří barvicí koncentráty, základní směsi se sazemi a také příměsi (aditiva).

„Díky našemu rozsáhlému a neustále se rozšiřujícímu portfoliu inovativních bioplastických kompaundů, které zajišťují alternativu ke konvenčním plastům, napomáháme předcházení vzniku odpadu, a tak podporujeme i omezování uhlíkové stopy,“ říká Dr. Stanislaw Haftka, vedoucí prodeje v pobočce BIO-FED.

Barevné předsměsi a příměsi

AF-COLOR, se sídlem rovněž v Niederzissenu, je další pobočkou společnosti AKRO-PLASTIC a specializuje se na barevné předsměsi a další příměsi.

Zákazníci pobočky AF-COLOR mají přístup k rozsáhlému programu s barevnými předsměsmi. Pozornost se zde věnuje individuálním a zakázkovým řešením pro vysokou poptávku v oblasti barev a technologií. Základní směsi se vyrábějí v rámci běžných nosných materiálů a také technických termoplastů. Letos budou návštěvníci veletrhu informováni o aktuálních zásadních námětech:

• Udržitelné základní směsi pro použití v recyklovatelném balení
• AF-Clean®: účinné čisticí koncentráty pro různé aplikace
• Aditivní koncentráty pro optimální schopnost laserového značení
• Laserově transparentní barevné koncentráty pro zajištění optimálního laserového svařování
• Teplotně stabilní barevné koncentráty pro polymery HT se zaměřením na PEET, PPA a PPS
• Balicí fólie s chladicím účinkem
• Funkční základové směsi pro zajištění optimální radarové odrazivosti u aplikací v přední části automobilů
• Osvětlení v sektoru interiéru automobilů

Pobočka AF-COLOR disponuje moderními výrobními zařízeními, která se postarají o všechna odvětví a jejich rozmanité soubory požadavků. V případě rozsáhlých produktových prezentací a otázek vám rád poradí a bude k dispozici tým přítomný na veletrhu.

  • autor:
  • K.D. Feddersen CEE GmbH


Mohlo by vás tiež zaujímať 

Archív článkov

Najbližšie výstavy