Reverzné inžinierstvo a inšpekčná analýza spoločnosti ADATEX, s.r.o.

  • 20.12.2018
  • Výrobky z plastov a gumy podľa priemyslu
Reverzné inžinierstvo a inšpekčná analýza spoločnosti ADATEX, s.r.o.

Spoločnosť ADATEX, s.r.o. dostala od svojho zákazníka za úlohu znovu vytvoriť a následne vytlačiť držiak, ktorý im poslal. Diel bol na niektorých miestach zdeformovaný, inde zasa kúsok chýbal. Prišiel teda na rad 3D skener od spoločnosti Shining3D, CAD softvér Fusion360 od spoločnosti Autodesk a nakoniec tlačiareň Zortrax M200 Plus.

3D skenovanie

Ako prvé preverili diel ako sa bude dať skenovať. Keďže je z čierneho materiálu, ktorý je aj lesklý, nie je to pre 3D skener, ktorý pracuje na báze bieleho svetla najideálnejšie. Diel teda prestriekali zmatňujúcim sprejom pre skenery. Tento sprej má nominálnu veľkosť zŕn a teda pridá pár mikrónov na rozmeroch, no pridá ich rovnomerne. Po prestriekaní už skener nemal problém skenovať. Diel umiestnili na rotačný stôl, na začiatku zvolili 25 otočení na jeden pohľad. Po naskenovaní prvého pohľadu, sken očistili od nežiadúcich zoskenovaných častí (kus stolu a pod.). Upravili polohu dielu, aby skener videl aj opačnú stranu a opäť spravili 25 otočení, očistili sken, zarovnali a mračno bodov sa začalo podobať na diel. Teraz bolo treba doskenovať problematické časti a miesta, ktoré chýbali. Jednalo sa hlavne o výstuhy dielu a okolie okolo rádiusu. Po pár pokusoch a zmenách polohy skeneru a dielu sa podarilo.

ADATEX, s.r.o.  
  

CAD Modelovanie

Teraz prišiel narad proces, ktorý sa nazýva reverzné inžinierstvo (reverzný dizajn). Jedná sa o vytvorenie 3D parametrického modelu podľa fyzickej predlohy modelu. To sa dá samozrejme spraviť rôznymi spôsobmi, od merania pravítkom až napríklad po meranie skenerom. Zo softvéru k 3D skeneru uložili neuzavretý STL súbor, ktorý naimportovali do CAD systému Fusion360. Najprv bolo treba model zorientovať, aby sedel v osiach a dali sa jednoducho vytvárať roviny pre kreslenie. Tento diel nebol nejako príliš zložitý, a teda dal by sa vytvoriť aj pomocou posuvného meradla, ale sken určite uľahčil robotu, aspoň čo sa rádiusov a ich umiestnenia týka.

ADATEX, s.r.o.  
  
 ADATEX, s.r.o. 
  

3D tlač

Vzniknutý model uložili ako STL súbor, ktorý podporuje softvér k tlačiarni Zortrax M200 Plus. Jedná sa vlastne o slicer (rezač), ktorý model zanalyzuje a rozreže ho po vrstvách, ktoré sa budú následne tlačiť. Softvér takisto vyráta dráhy tlačovej hlavy, miesta kde bude potrebovať zapnúť ventilátor, alebo miesta kde je potrebný podporný materiál. Z-Suite je v tomto veľmi jednoduchý a intuitívny. Nadstavíte si požadovaný materiál, hrúbku vrstvy (kvalitu), percento výplne modelu a môžete tlačiť. Po zhruba 6-tich hodinách bol výtlačok hotový. Stačilo už iba odstrániť podporný materiál, ktorý sa odstraňuje mechanicky, ale v prípade Zortrax tlačiarní to ide veľmi ľahko.

ADATEX, s.r.o.  
  

Analýza rozmerov

V rámci dokončenia celého možného workflowu spravili ešte je jednoduchú analýzu povrchu, v ktorej je vidieť odchýlky a nepresnosti pôvodného (zoskenovaný, aktuálny model) a nového parametrického modelu, ktorý vytvorili reverzným inžinierstvom (CAD, nominálny model). Zákazníci často vyžadujú práve 3D skenovanie a inšpekčnú analýzu vytlačených dielcov oproti nominálnym CAD modelom z hľadiska zadefinovania možných odchýlok, prikázaného ustavenia a podobne.

ADATEX, s.r.o.  
  

Pre spracovanie 3D skenu a následné vytvorenie modelu bol použitý 3D skener, CAD softvér a 3D tlačiareň.

  • autor:
  • ADATEX, s.r.o.
  • ADATEX, s.r.o.

    ADATEX, s.r.o.

    Komplexné služby v oblasti 3D technológií. Predaj 3D tlačiarní a 3D skenerov. Zákazková výroba.Mohlo by vás tiež zaujímať