Renewable Plastic Connect 2021

  • 07.06.2021 - 09.06.2021 | Londýn |
Na tejto akcii sa stretnú popredné značky naprieč všetkými priemyselnými vertikálami s medzinárodnými dodávateľmi, ktorí ponúkajú špičkové obnoviteľné plastové riešenia.

 

Svoju stratégiu v oblasti plastov budete môcť dokázať v budúcnosti po tom, čo budete počuť novinky v oblasti priemyslu týkajúce sa smerovania politiky, trhových a investičných trendov, a získate praktickú inšpiráciu z medziodvetvových prípadových štúdií skorého používania bioplastov poprednými aj rozvíjajúcimi sa značkami.

Na tejto udalosti môžete predstaviť svoju stratégiu v oblasti plastov a dosiahnuť svoje ciele v oblasti udržateľnosti takým spôsobom, ktorý funguje pre vašich zákazníkov, vaše podnikanie a planétu!