Registrácia biocídov v SR a EÚ

  • 17.10.2019 - 17.10.2019 | Bratislava | Slovensko
Európska legislatíva biocídnych výrobkov a príslušné usmernenia pre registráciu biocídov —súvislosti a dopady pre výrobcov, dovozcov a následných užívateľov.