Recyklácia plastov v Európe stále rastie

  • 06.07.2018

Od roku 2015 kapacita recyklácie PE vzrástla z 1,5 miliónov ton na 2,3 mil. ton za rok. Keďže v Európe sa na extrúziu použije približne 7,4 mil. ton PE, možno predpokladať, že sa z tohto množstva zrecykluje odhadom 31%.

Analyzovalo sa 174 európskych firiem, ktoré recyklujú plasty. Španielsko (18%), Nemecko (17%), Taliansko (13%), Poľsko (10%) a Francúzsko (6%) pritom reprezentujú 2/3 celkových recyklačných kapacít v Európe.
Najväčší podiel recyklovaných PE plastov tvorí komerčný a maloobchodný odpad (43%), výrobný odpad (23%), poľnohospodárstvo (17%),  a rôzne obaly v domácnosti (13%).

Ton Emans, prezident združenia Plastics Recyclers Europe (ďalej PRE) a predseda PE Working Group zhodnotil, že "segment recyklácie plastov bol v posledných rokoch veľmi dynamický. Je to dôkazom toho, že priemysel napreduje k zlepšeniu cirkulácie plastov. Navyše, iniciatívy Circular Economy Package a Plastics Strategy udávajú jasné ciele. Na druhej strane, čínsky zákaz dovozu ďalej zvyšuje investície zamerané na triedenie plastov a recykláciu.“

„Iniciatívy a stratégie Európskej únie a Číny v oblasti plastov majú pozitívny vplyv, pretože môžeme sledovať vznik rozličných iniciatív a nových projektov po celej Európe. Platí to najmä na triedenie plastových odpadov v domácnostiach. Najnovšie technológie a inovácie umožňujú efektívne triedenie a recykláciu plastov. Napriek tomu nás bude stáť ešte veľa úsilia, pokiaľ ide o návrhy na efektívnejšiu recykláciu. Niektoré materiály ešte ostávajú nerecyklovateľné, preto je potrebné prejsť na monomateriálové alternatívy, ktoré sa budú dať recyklovať. To umožní ďalší vývoj recyklácie plastov v Európe.“

Združenie Plastics Recyclers Europe bude naďalej analyzovať kapacity recyklácie plastov pre všetky toky plastových odpadov s cieľom monitorovať pokrok smerom k obehovému hospodárstvu.

  • autor:
  • Plastics Recyclers Europe