REACH Konferencia 2019

  • 05.09.2019 - 06.09.2019 | Bratislava | Slovensko
REACH konferencia 2019 - aktuálne otázky chemickej legislatívy REACH EÚ po roku 2019, a jej dopady na podnikanie, nano materiály, nástroje a riešenia agentúry ECHA.