REACH Konferencia 2018

  • 03.09.2018 | Bratislava
REACH konferencia 2018 - aktuálne otázky chemickej legislatívy REACH a CLP a jej dopady na podnikanie, registrácia polymérov / monomérov a ďalšie súvislosti.