REACH certifikát

  • 20.04.2020 - 20.04.2020 | Bratislava | Slovensko
Legislatíva REACH, príslušné požiadavky pre manažment chemických látok, zmesí a výrobkov — súvislosti a dopady pre výrobcov, dovozcov a následných užívateľov.