Prevádzka, údržba a opravy vstrekovacích foriem s Ing. Lubomírom Zemanom

  • 19.11.2019 - 19.11.2019 | České Budejovice | Česko
Na workshope získate potrebné know-how, s ktorým dokážete predĺžiť životný cyklus formy a obmedziť vznik a výskyt výrobných chýb výliskov.