• Úvod
  • Aktuality
  • Predaj vstrekolisov v Českej a Slovenskej republike v roku 2020

Predaj vstrekolisov v Českej a Slovenskej republike v roku 2020

Už od roku 2011 redakcia PlasticPortal.eu® každoročne uskutočňuje prieskum predaja vstrekolisov na území Českej a Slovenskej republiky. Tohtoročný prieskum ukázal aký vplyv mal prvý rok pandemickej krízy na plastikársky priemysel v oboch štátoch.

Do prieskumu bolo oslovených celkovo 30 spoločností. Jeden väčší a dvaja menší dodávatelia vstrekolisov nám svoje údaje tento rok neposkytli, ale podľa predpokladov ich predaje neboli štatisticky významné.

Na území Českej a Slovenskej republiky bolo v roku 2020 predaných celkom 364 vstrekolisov. Pokles predaja je nepretržitý už od roku 2017. Výsledky boli najnižšie za celé sledované obdobie (od roku 2011).

vstrekolis 
  

V Českej republike bol celkový predaj podobný ako v roku 2019, ale v segmente malých a stredných vstrekolisov do 200 t došlo k poklesu predaja až do 25%. Na Slovensku významne klesol predaj stredne veľkých vstrekolisov a takmer sa zastavil predaj veľkých vstrekolisov nad 500 t uzatváracej sily.

V oboch krajinách je evidentný nárast podielu predaja vstrekolisov z Ázie, v ČR medziročne o 30%, na Slovensku až o 38%.

Všetkým spoločnostiam, ktoré nám poskytli údaje o svojich predajoch, veľmi pekne ďakujeme.

redakcia@plasticportal.eu

  • autor:
  • red.