PPSYS s.r.o. dodáva revolučný systém IonWash pre čistenie komponentov

 • 29.11.2018
 • Výrobky z plastov a gumy podľa priemyslu
PPSYS s.r.o. dodáva revolučný systém IonWash pre čistenie komponentov

Na základe dopytu po rýchlom a dôslednom čistení 3D výrobkov a komponentov firma Meech Static Eliminators vyvinula systém IonWash - extrémne účinný a všestranný systém na čistenie komponentov.

Výhradným zástupcom spoločnosti Meech na Slovensku je spoločnosť PPSYS s.r.o. Spoločnosť Meech má ústredie a technologické centrum vo Veľkej Británii. Ich distribučná sieť pokrýva 50 krajín, kde ich prevádzku zaisťujú dôkladne preškolení a starostlivo vybraní distribútori.

Kvôli komplexnosti 3D komponentov boli ionizácia a následné ručné čistenie časovo náročné a s nezaručeným výsledkom. Náš tím vývojárov vytvoril IonWash ako konečné riešenie problémov s odstraňovaním kontaminácie z 3D výrobkov. Pri vývoji systému IonWash sa dbalo ako na zámer systému, tak i na jeho užívateľskú prívetivosť. Systém v sebe zahŕňa vysoko výkonnú ionizáciu, ofukovacie a odsávacie vzduchové prúdenie, ktoré, v súlade s vysokými bezpečnostnými štandardmi, zaručí spoľahlivé a vysoko účinné čistenie.

Čistenie 3D komponentov

Predtým sa 3D komponenty v zásade čistili ručne pomocou ionizačnej vzduchovej pištole či pomocou jednotky na stlačený vzduch, ovládané nožným pedálom. Tieto čistiace procedúry sú úplne závislé od pozornosti obsluhy, čo viedlo k nestálosti v kvalite čistenia.

 

PPSYS s.r.o.  
  

Výhody systému IonWash

Opakovateľné, kvalitné čistenie: Systém IonWash poskytuje dôsledný prístup k čisteniu: všetky komponenty sú čistené rovnakým spôsobom počas všetkych čistiacich cyklov.

Vysoká kvalita prevedenia: Spoločne s vývojom výrobných postupov rástli aj požiadavky zákazníkov na kvalitu. Dodávatelia sa teraz snažia nejakým spôsobom odlíšiť od konkurencie. Vďaka vynikajúcemu výkonu systému IonWash sú nežiaduce častice odstránené z povrchu komponentov, čo vo výsledku znamená významné zlepšenie kvality konečného výrobku.

Efektívne a časovo úsporný: IonWash pracuje v optimalizovanom časovom cykle počas ktorého sú všetky komponenty dôkladne očistené.

Menej odpadu: Dôkladné čistenie komponentov systémom IonWash zaručí zreteľne menej odpadu.

Rýchla návratnosť investície: Súčasní používatelia systému IonWash hlásia návratnosť investície v horizonte 4 mesiacov. V kombinácii so znížením odpadom a nadčasmi sa IonWash stáva veľmi cenným aktívom.

Na mieru: Systém čistenia IonWash môže byť prispôsobený tak, aby bolo možné ho jednoducho začleniť do špecifické aplikácie vášho výrobného procesu.

Ako IonWash funguje

Jedinečný čistiaci výkon systému IonWash je výsledkom štyroch hlavných procesov:
- Účinná ionizácia eliminuje statický náboj na komponentoch, a tým uvoľní kontaminanty.
- Vzduchové trysky vedú vysoko stlačený vzduch namierený proti povrchu komponentov, čím odstraňujú kontamináciu.
- Podtlak následne odsaje kontamináciu do podtlakovej komory / filtračného média.
- IonWash poskytuje okamžité prepínanie medzi vysokotlakovým deflektormi a odsávaním, čím znižuje čas potrebný na čistenie.
- Vďaka inteligentným systémom môže byť všetka ionizácia a vzduchové prúdenie monitorované. Ak sa objaví nejaký problém, systém naň upozorní obsluhu. To zaistí včasný zásah údržby a IonWash tak bude môcť pracovať na maximum.


Zásadné konštrukčné charakteristiky

Náš tím vývojárov definoval 4 zásadné faktory, ktoré sú potrebné aby bol účinok čistenia maximálny:
1. Umožniť, aby bol ionizovaný vzduch nasmerovaný na viac povrchov čisteného produktu súčasne.
2. Poskytnúť veľký objem vzduchového prúdenia.
3. Zabezpečiť neustálu neutralizáciu statického náboja.
4. Zabezpečiť extrakciu a zachytenie kontaminácie.

 

PPSYS s.r.o. 
  

Konštrukcia trysiek

Meech vyvinul revolučné viacsmerové ionizačné trysky, ktoré sú základom systému IonWash. Smer trysky môže byť nastavený v rozsahu 55 °, aby sa mohol prispôsobiť tvaru čisteného komponentu.

Nástavce vzduchových trysiek

Vzduchové trysky systému IonWash sú štandardne dodávané s guľovitými koncovkami. Rad nástavcov umožňuje upraviť prúd vzduchu podľa potreby tak, aby sa dosiahlo maximálneho čistiaceho efektu. Nástavce sú obzvlášť užitočné, ak je potrebné očistiť komplexnejšie komponenty a zároveň je nutné pokryť celý povrch tohto trojrozmerného komponenta.

Optimalizované umiestnenie trysiek

IonWash poskytuje až 60 rôznych možností umiestnenia trysiek. Vďaka tomu je zabezpečené, že 20 trysiek môže byť odborne umiestnených tak, aby boli maximálne efektívne a pokryli všetky povrchy trojrozmerných komponentov.

PPSYS s.r.o. 
  

Eliminácia statického náboja

Statický náboj bude s najväčšou pravdepodobnosťou prítomný na komponentoch. Kým nie je statický náboj neutralizovaný, bude sa kontaminácia pravdepodobne držať na povrchu komponentov. Aby sa dosiahlo maximálnej kvality čistenia musí byť odstránenie statickej náboja súčasťou čistenia.

Systém IonWash používa účinnú DC ionizáciu Meech, ktorá eliminuje statický náboj. Výkon ionizácie bol testovaný pomocou štandardného priemyselného testu merania rýchlosti rozpadu: meria sa čas, za ktorý ionizačná tryska zníži hladinu statického náboja z 5000 na 500 voltov.

Nižšie uvedený graf znázorňuje závislosť rýchlosti rozpadu v rôznych vzdialenostiach ústia trysky od povrchu komponentu pri rôznych hodnotách tlaku.

 

PPSYS s.r.o. 
  

Systém vzduchových prúdov IonWash

Počas čistiaceho cyklu využíva systém IonWash uzavretý vzduchový okruhu. Celý objem vyfukovaného vzduchu, vyslaného smerom k povrchu komponentu, je extrahovaný spoločne aj s kontaminantami. Následne dôjde k dvojstupňovej vysoko kvalitnej filtrácií, než bude vzduchu opäť použitý na čistenie v komore systéme IonWash.

Pokročilá filtrácia

IonWash má vysokú úroveň štandardnej filtrácie, ktorá pozostáva z vreckového filtra radu F8 s 2,0m2 povrchom a účinnosťou 90-95% pri 0,4 mikróna alebo 100% pri 1 mikróna. V kombinácii s HEPA filtrom radu H14 s povrchom 7,5 m2 a účinnosťou 99.997% pri 0,3 mikróna. Úroveň filtrácie môže byť vylepšená výmenou HEPA filtru za U15 ULPA filter s účinnosťou 99,995% pri 0,12 mikróna.

Veľký objem ionizovaného vzduchu

Súčasťou systému IonWash je tiež jednotka Meech Air Handling Unit (AHU). Optimálne čistenie je dosiahnuté pri veľkom objeme ionizovaného vzduchu vypúšťaného pod nízkym tlakom na povrch komponenta. Veľký objem ionizovaného vzduchu uvoľní kontaminanty, ktoré sú vzduchovými prúdmi zanesené do filtra. Maximálny objem vypusteného vzduchu je 2200m3 / hod pri 1kPa.

IonWash čistiace komory:

Čistiace komory IonWash v štandarde ponúkané v nasledujúcich rozmeroch:
1. 710 x 710 x 330 mm (šírka x hĺbka x výška)
2. 950 x 710 x 330 mm (šírka x hĺbka x výška)

Vkladanie dielcov do čistiacej komory je možné z jednej či dvoch strán. To umožňuje montáž jedného systému na jednu linku, popr. montáž do centrálnej pozície medzi dve linky, kde ho môžu používať dvaja pracovníci. Ak by sa vaše produkty nevošli do štandardných komôr, Meech vyrobí komoru podľa vašich potrieb.

IonWash: Dizajn na zákazku a servis

Vzhľadom na rozdielne potreby zákazníkov a priemyselných odvetví sa požiadavky na IonWash líšia. Z toho dôvodu vám s radosťou ponúkame pokročilý servis a podporu, ktorá začína u designu podľa vašich potrieb, pokračuje cez konštrukciu po samotnú doddávku.

 • autor:
 • PPSYS s.r.o.
 • PPSYS s. r. o.

  PPSYS s. r. o.

  Riešenia pre meranie, odstraňovanie a kontrolu generovania statickej elektriny vo výrobnom procese. Systémy strojového videnia, riadiace systémy, senzory.

  • www.ppsys.sk
  • Jazvečia 7, Košice - mestská časť Ťahanovce


Mohlo by vás tiež zaujímať