Pozvánka na školenie

  • 13.04.2011

Interený audítor podľa normy STN EN ISO/IEC 17025: 2005, VÚSAPL, a. s., 5. mája 2011.

Pozvánku a prihlášku nájdete v prílohe na stiahnutie

V prípade Vášho záujmu nám pošlite vyplnenú prihlášku

Kontakt:

Ing. Eva Lukáčiková

Centrum vzdelávania

VÚSAPL, a. s.

Novozámocká 179

949 05  Nitra 5

tel.: 00421 37 6501 152

mobil: 0908 504 654

fax: 00421 37 6513 495

lukacikova@vusapl.sk

www.vusapl.sk

 

 

  • autor:
  • VÚSAPL, a. s.