Pozvánka na odborný seminár

  • 07.09.2010

PlasticForum2010 je podujatím, na ktorom sa v priebehu 2 dní stretnú odborné kapacity z plastikárskej oblasti, z oblasti regionálneho rozvoja a podpory konkurencie schopnosti slovenských firiem, ako aj špecialisti z priemyslu, ktorí Vám prinesú novinky a informácie o najnovších svetových trendoch a smerovaní priemyslu.

 Počas tejto konferencie sa máte možnosť zúčastniť bilaterálnych rokovaní nie len so slovenskými partnermi, ale aj partnermi z Maďarskej republiky a Českej republiky.

Do pozornosti dávame aj COMPANY MISSION v spoločnosti CRW, ktorá je súčasťou konferencie ako aj interaktívnu prehliadku technických zariadení pre potreby plastikárskej výroby. 

Vašu registráciu na PlasticForum2010 prosím realizujte prostredníctvom linku: http://www.een.sk/plasticforum2010/ alebo http://www.sme-husk.eu/plasticforum2010/.

Prihlášky budeme prijímať do naplnenia kapacity zariadenia. 

 

 

1.Odborný seminár PlasticForum 2010 


2. Kooperačné podujatie maďarských a
slovenských podnikateľov
– plastikársky
priemysel

3. Obchodná misia maďarských a slovenských
podnikateľov
– plastikársky priemysel
Podrobnosti a program nájdete v prílohe


  • autor:
  • SPK
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník