• Úvod
  • Aktuality
  • Spoznajte najnovšie technológie priamo v praxi - odborná exkurzia a B2B rokovania v Nemecku

Spoznajte najnovšie technológie priamo v praxi - odborná exkurzia a B2B rokovania v Nemecku

  • 19.09.2019

Vážené dámy, vážení páni, dovoľujeme si vás pozvať na odbornú exkurziu, spojenú s B2B rozhovormi na tému „Stroje na spracovanie plastov a gumy“, od 18. - 22. novembra 2019, v Bavorsku (Mníchov a okolie).

Odborná exkurzia je určená pre odborníkov a expertov zo slovenských firiem a spoločností, ktoré sa zaoberajú spracovaním plastov a gumy, výrobou plastových a gumárenských výrobkov, dielcov, a majú záujem spoznať najnovšie technológie v oblasti plastikových a gumárenských strojov, alebo aj plánujú rozšírenie, modernizáciu, resp. investície do technológií alebo strojového parku. Slovenskí účastníci získajú od odborníkov z Nemecka aktuálne informácie o inovatívnych technológiách a know-how, a budú mať možnosť výmeny skúseností a priameho nadviazania kontaktov s predstaviteľmi navštívených firiem a spoločností.

Predbežný program a prihlášku nájdete na našej webovej stránke: https://www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/stroje-na-spracovanie-plastov-a-gumy/

V rámci podujatia je zabezpečený presun autobusom do vybraných objektov/firiem, po trase cez Bavorsko (Mníchov, Norimberg, Augsburg a i.). Prezentácie zo strany slovenských účastníkov nie sú plánované, ani sa nevyžadujú, pôjde o nahliadnutie do know-how nemeckých odborníkov, technológií používaných a preferovaných v Nemecku. Na pláne budú konkrétne obhliadky špecializovaných firiem a prezentácie, spojené s B2B rozhovormi medzi účastníkmi.

Využite jedinečnú šancu navštíviť výrobcov špičkových nemeckých technológií, nadviazať zaujímavé kontakty a osobne sa informovať o novinkách branže!
Prihláste sa čo najskôr!
Deadline - termín pre prihlásenie je do 27.9.2019.

Účastníci odbornej exkurzie si hradia výlučne cestovné náklady (transfer + spiatočná letenka/resp. autobus Viedeň-Mníchov) a ubytovanie. Odborné prednášky nemeckých expertov na danú tému, ako aj exkurzie do vopred vytipovaných objektov a firiem atď. sú zdarma. Celé podujatie bude tlmočené tlmočníkom do SJ resp. do NJ.

Program podujatia nájdete tu »

Prihlásiť sa na odbornú exkurziu môžete tu »

  • autor:
  • Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
 

Najnovšie inzeráty