Portugalsko-Slovenská platforma

  • 24.11.2021 - 01.12.2021 | online |
Ak ste plastikárska firma, ktorá vlastní aj nástrojáreň, alebo ste nástrojáreň, ktorá chce pracovať na svojom progresívnom rozvoji, alebo ste vysoká škola či výskumná organizácia, ktorá chce nadviazať dlhodobú spoluprácu, tak môžete využiť jedinečné podujatie, ktoré nie je len klasickým B2B, alebo C2C podujatím.

Podujatie sa bude realizovať 24.11.2021 formou prezentácií firiem zo SR. Nasledovať budú on-line rokovania, a to od 25.11.2021-1.12.2021.

Hlavným cieľom aktivity/platformy nie sú len krátkodobé obchodné a výrobné kontakty, ale dlhodobejšia spolupráca s cieľom zvýšiť kvalitu výroby foriem v SR, zvýšiť intenzitu spolupráce s firmami a technologickými centrami v Portugalsku, a tým zvýšiť aj kvalitatívnu úroveň ľudských zdrojov v oblasti konštrukcie a výroby foriem v SR.

Program »

Link na prihlasovanie na akciu dňa 24.11.2021 »

V prípade, že sa nestihnete prihlásiť, prosíme využiť priamo link na podujatie  24.11.2021
Slovak  -Portugal Cooperation Platform (Opening Session)
Zoom Meeting »