Slovenská obchodná a priemyselná komora

Jilemnického 2, 911 01 Trenčín    Zobraziť na mape

telefón:+421 32 65 23 834

IČO: 30842654
DIČ: 2020815236
IČ DPH: SK 2020815236

  • Ing. Ján Václav, riaditeľ, +421 32 6525797,
  • Katarína Martišková, sekretariát a colno-certifikačná agenda, +421 32 6523834,
  • Ľubica Žovincová, BSBA, zahraničné vzťahy, +421 32 6525285,
  • Ing. Jaroslav Šmid PhD., podniková klientela a vydávanie zaručeného elektronického podpisu, +421 32 6529418,
  • Martin Plško, vydávanie zaručeného elektronického podpisu; národná sekcia pre strojárstvo a dodávateľov investičných celkov, +421 32 6520035,
  • Ing. Ľudovít Mičuda, národná sekcia pre odevy, textil, kožu, gumu, obuv a stavebný priemysel, +421 32 6525275,
  • Viera Piknová, vzdelávanie a inzerčná činnosť, +421 32 6523834,

Popis firmy

Trenčianska regionálna komora SOPK

SOPK - nezávislý reprezentant trhovej ekonomiky, ktorý chráni záujmy podnikateľských subjektov, podporuje ich rozvoj a expanziu v národnej európskej a globálnej dimenzii, najmä prostredníctvom ovplyvňovania tvorby podnikateľského prostredia.

Prečo sa stať členom SOPK»

Silné a stabilné združenie ma väčšie možnosti starať sa o obchodné záujmy každého svojho člena a umožni mu dostať sa tam, kam potrebuje. Taktiež poradí, ako predať tovar alebo službu efektívnejšie a pomôže pri hľadaní nových odbytísk.

Sme pracoviskom, kde sa:
- vydáva a obnovuje zaručený elektronický podpis
- vydávajú colné doklady (karnet ATA, certifikát o pôvode tovaru, Vis Major, osvedčenie o pravosti "seen")
- predávame odborné publikácie z oblasti obchodu

Sortiment/ Služby

Zakladáte firmu?

- pomôžeme vám pri jej vzniku a pri orientácii v domácej a zahraničnej legislatíve

-  poradíme, ako predísť porušovaniu zmluvných podmienok a najmä sporovým konaniam

-  zoptimalizujeme vaše obchodno-záväzkové vzťahy uzatvorené podľa Obchodného zákonníka

 - nájdeme pre vaše podnikanie partnerov, dodávateľov či klientov na domácom i zahraničnom trhu

Chcete podnikať v zahraničí?

-   pomôžeme vám zorientovať sa v spoločnej obchodnej politike EÚ

-   disponujeme rozsiahlou databázou zahraničných kontaktov vyplývajúcich z viac ako 90 uzatvo­rených dohôd o spolupráci s obchodnými komorami na všetkých kontinentoch

-   poskytujeme možnosti vývozu a dovozu tovaru na základe medzinárodného colného dokladu- karnet ATA

-   uľahčujeme vývoz tovaru vydávaním osvedčení o jeho pôvode a overovaním dokladov v obchodnom styku

- pravidelne informujeme svojich členov o prijatých legislatívnych normách EÚ ovplyvňujúcich formovanie európskeho podnikateľského prostredia

-   organizujeme obchodné misie do zahraničia a účasť na medzinárodných výstavách a veľtrhoch

Potrebujete právne poradenstvo?

-   Slovenská obchodná a priemyselná komora vám poskytne právne poradenské služby

Máte záujem o rýchle vyriešenie sporu s vaším obchodným partnerom?

Obráťte sa na Rozhodcovský súd Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (RS SOPK):

-   rozhoduje spory vzniknuté z vnútroštátnych a z medzinárodných obchodno-právnych a občian­skoprávnych vzťahov

-   disponuje slovenskými a zahraničnými odborníkmi zapísanými v Zozname rozhodcov RS SOPK konanie pred RS SOPK je rýchle, jednoinštančné a neverejné

- vydaný rozhodcovský rozsudok je exekučným titulom, vykonateľným v SR i v zahraničí

Zaujímate sa o eurofondy?

-    zorientujeme vás v prístupe k nim a poinformujeme o podmienkach ich čerpania

Uvažujete o vlastnej propagácii?

-  poskytneme vám obchodno-informačné služby v oblasti reklamy a internetu

-  poradíme, ako zviditeľniť vašu firmu prostredníctvom PR článkov či inzercie v komorovom mesačníku Obchod, priemysel, hospodárstvo a na internetovej stránke www.sopk.sk

Ešte nie ste naším členom?

-  sme pripravení podporiť realizáciu zámerov všetkých podnikateľských subjektov!

Služby a cenníky »

Kategórie, v ktorých je firma umiestnená (9)

Publikováné články (2)

Publikované aktuality (26)

Prezentujte aj Vy Vašu firmu!

Pridajte Vašu firmu do Katalógu firiem pre plasty a gumu v ČR a SR. Vašu firmu uvidí viac ako 35 000 reálnych užívateľov za mesiac.

+ Pridať firmu
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník