Messer Tatragas spol. s.r.o.

Chalupkova 9, 819 44 Bratislava    Zobraziť na mape

telefón:+421/2/502 54 111

IČO: 00685852
DIČ: 2020293220
IČ DPH: SK2020293220

Popis firmy

Messer Tatragas, spol. s.r.o. je najväčším výrobcom a dodávateľom technických plynov na Slovensku a pôsobí vo všetkých priemyselných odvetviach. 

Predtým, ako sa uzavrie dodávateľská zmluva medzi vami a spoločnosťou Messer, naši odborníci vám radi poradia s cieľom poskytnúť najlepšie možné riešenie. Ak si želáte, spoločnosť Messer môže vykonať komplexnú analýzu procesov na mieste vrátane vlastných meraní a vypracovať odporúčania na optimalizáciu vášho procesu.


PREČO JE PRÁCA S MESSEROM PRAVDEPODOBNOSŤ ÚSPEŠNÉHO VÝSLEDKU?

• Naši špecialisti majú vynikajúce znalosti o bežných výrobných procesoch našich zákazníkov
• Naši špecialisti sú neustále zapojení do rozvojových aktivít a sú si vedomí trendov na trhu
• Spolupracujeme s univerzitami a ústavmi
• Ponúkame možnosť vykonávať merania priamo vo výrobnom procese
• Pri vykonávaní skúšok a optimalizácií procesov naši odborníci úzko spolupracujú s vami, našim zákazníkom.


ČO MYSLÍME POD ANALÝZOU KOMPLEXNÉHO PROCESU?

Rovnako ako každý výrobný závod, aj každý pokusný koncept je jedinečný. Messer neponúka iba hotové štandardné postupy, ale hľadá riešenia šité na mieru. Za týmto účelom sa najprv prediskutujú všetky príslušné údaje a nastavenia procesov so zákazníkom a vykoná sa analýza systému. Zohľadňujú sa tu nielen technické aspekty, ale aj obchodné aspekty, ako napríklad náklady na prenájom plynu a zariadení a možné zlepšenia produktivity a úspory výrobných nákladov. Vyhodnotenie zozbieraných údajov a výpočtov sa premieta do návrhu pokusov so zdravými cieľmi, ktoré sú dohodnuté so zákazníkom.

Pri vykonávaní priemyselných skúšok vás podporujeme:

• pri nastavovaní vhodného napájania nádrže
• s vhodnou dávkovacou jednotkou z nášho zariadenia
• s návrhom a konštrukciou optimálneho napájacieho systému
• s iným hardvérom potrebným pre aplikáciu

Sortiment/ Služby

Technické plyny

Široká škála technických plynov v rozličných stavoch a v rozličnej čistote.

Plyny pre zváranie a rezanie

Široká paleta rôznych zmesí ochranných plynov na jednotlivé metódy zvárania ako aj druh zváraného základného materiálu.

Špeciálne plyny 

Široká škála nadštandardných produktov - od kvapalného hélia, cez širokú ponuku čistých plynov a plynných zmesí až po zmesi na základe individuálnych požiadaviek zákazníka. Messer dodáva celú radu špeciálnych plynov od tlakových nádob po 300 bar zväzky.

Medicinálne plyny

Služby od konzultácií pri dodávke medicinálnych plynov a plynov ako zdravotníckych pomôcok až po plánovanie, montáž a servis zariadení na skladovanie a dodávanie plynu, to znamená kompletný balíček služieb od jedného dodávateľa.

Plyny pre potravinárstvo

Výroba a distribúcia plynov spoločnosti Messer Tatragas, s.r.o., zodpovedá požiadavkám kvality pre technické plyny v potravinárskych aplikáciách, používaniu v potravinárskom priemysle v zmysle smernice EU 178/2002, Potravinového kódexu SR, zásad HACCP a FSSC 22000.

Propán

Propán a propán-bután vo fľašiach rôznych druhov a veľkostí alebo v kvapalnom stave do zásobníkov ako súčasť technologických procesov.

Suchý ľad

Suchý ľad CO2 (E 290) je chladiace médium s veľkým chladiacim potenciálom, keďže má teplotu -78,5°C a chladiaci výkon 645 KJ/kg.

Fotografie

Kategórie, v ktorých je firma umiestnená (4)

Prezentujte aj Vy Vašu firmu!

Pridajte Vašu firmu do Katalógu firiem pre plasty a gumu v ČR a SR. Vašu firmu uvidí viac ako 35 000 reálnych užívateľov za mesiac.

+ Pridať firmu
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Pridajte Vašu firmu

Pridajte vašu firmu do katalógu pre plasty a gumu v ČR a SR. Vašu firmu uvidí viac ako 35 000 reálnych užívateľov za mesiac

+ Pridať firmu