JMK Recycling, s.r.o.

Buštěhradská 998, 27201 Kladno    Zobraziť na mape

telefón:+420 720 975 589

IČO: 05647550
DIČ: CZ05647550

Popis firmy

Spoločnosť JMK Recycling, s.r.o. ponúka komplexné služby odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s odpadmi, triedenia plastov, recyklácie plastov, drvenia, regranulácie plastov s ohľadom na ich využitie pred prípadným odstránením.

Sortiment/ Služby

 • Zabezpečenie zberu a výkupu, demontáže vyradených a nefunkčných elektrozariadení za účelom ďalšieho využitia.

 • Zber a zhodnocovanie odpadov predovšetkým z automobilového, strojárskeho a elektrotechnického priemyslu.

 • Sanačné a hydrogeologické práce vrátane spracovania posudkov a rizikových analýz kontrolovaných oprávnenou osobou.

 • Sanácie podláh (rekonštrukcie, opravy) vrátane zhotovenia ochranných nepriepustných náterov odolných voči ropným látkam a chemikáliám.

 • Vložkovanie a rekonštrukcie nádrží a lapolov vrátane zhotovenia ochranných nepriepustných náterov.

 • Dodanie alebo prenájom kontajnerov, zberných nádob a obalov na odpad, sorpčné prostriedky a ostatné potrebné pomôcky.

 • Úplná evidencia odpadov zasielaných našej spoločnosti a vyhotovenie jej výpisu odpadov podľa priania zákazníka.

 • Čistenie nádrží a lapolov vrátane tesniacich skúšok a komplexného servisu.

 • Odvoz a zabezpečenie odstránenia / využitie všetkých druhov odpadov.

 • Spracovanie druhotných surovín (plastov, papiera, obalov, kovov).

 • Poradenská činnosť v oblasti nebezpečných odpadov a ochrany životného prostredia.

 • Komplexná demontáž technologických celkov s následným výkupom materiálu.

Kategórie, v ktorých je firma umiestnená (15)

Prezentujte aj Vy Vašu firmu!

Pridajte Vašu firmu do Katalógu firiem pre plasty a gumu v ČR a SR. Vašu firmu uvidí viac ako 35 000 reálnych užívateľov za mesiac.

+ Pridať firmu
 

Najnovšie inzeráty

Pridajte Vašu firmu

Pridajte vašu firmu do katalógu pre plasty a gumu v ČR a SR. Vašu firmu uvidí viac ako 35 000 reálnych užívateľov za mesiac

+ Pridať firmu