IPM SOLUTIONS, s.r.o.

Kamenná 11, 080 01 Prešov    Zobraziť na mape

telefón:+421 41 507 47 11

IČO: 36 489 441
IČ DPH: SK 2021772709

Popis firmy

IPM SOLUTIONS, s.r.o. ponúka inovatívne softvérové riešenia pre riadenie výroby, generické modelovanie, multibody technológiu, optimalizácie a simulácie, CNC obrábanie a internet vecí. 

Snahou spoločnosti je poskytnúť zákazníkom nielen kvalitné programy, ale aj služby prispievajúce k zlepšeniu kvality produktov a optimalizácii doby spracovania.

IPM SOLUTIONS, s.r.o. sa usiluje priniesť na trh nové výnimočné produkty a know-how, ktoré by neustále spĺňali špecializované požiadavky zákazníkov.

Sortiment/ Služby

PHARIS je modulárny výrobný informačný systém. Jedná sa o plnohodnotný výrobný informačný systém pre Kapacitné plánovanie a rozvrhovanie výroby, Riadenie výroby, Riadenie údržby, Riadenie výrobnej logistiky, Kanban vrátane zberu dát zo strojov.

MES PHARIS pokrýva potreby výroby od okamihu vystavenia výrobného príkazu, cez odvádzanie výroby až po logistiku a uskladnenie výrobku. Zaisťuje kontinuálne sledovanie a riadenie výroby v reálnom čase, zber dát z technologických zariadení (vstrekovacie lisy, CNC stroje, montážne linky, frézy, brúsky, prídavné zariadenia - sušiace zariadenie, temperačné prístroje, kontrolné stanice ...) a dlhodobé ukladanie všetkých procesných informácií. Následne potom poskytuje nástroje pre analýzu výroby v reálnom  za účelom zvýšenia efektivity výroby a tým rentability výrobných podnikov.

Otvorenosť systému PHARIS tiež spočíva v možnosti prepojenia s ERP informačnými systémami a umožňuje podnikom uzavretú sľučku digitalizácie výrobných procesov.

- PHARIS CORE obsahuje moduly potrebné na zabezpečenie administráciu, definície výrobných zdrojov, nástrojov pre monitoring a vyhodnotenie prostredníctvom KPI.
- Výroba a TPV - moduly pre zabezpečenie výroby a prácu s technologickými postupmi,
- Výrobné logistika - moduly pre prácu s obalovými jednotkami a jednoznačnú identifikáciu dielcov.
- Kapacitné plánovanie výroby - moduly pre správu objednávok, MRP a detailného plánovania a rozvrhovania výrobných zákaziek/príkazov.
- Riadenia údržby - modul pre správu a riadenie údržby,
- Rozšírená komunikácia so strojmi - moduly pre pokročilú správu programov a zber technologických dát s historizáciou a trendami.

MES PHARIS je štandardom v nasledujúcich odvetviach: vstrekovanie plastov, lisovanie plastov, vyfukovanie, plastové diely, výroba gumových výrobkov, montáže výrobkov a montážne linky, kompletizácia zostáv, malosériové a sériové kovoobrábanie, CNC, zbrojný priemysel, lisovanie plechov, automotive, výroba nábytku atď.

CAD/CAM/CAE softvérové riešenie.

Inžiniersky matematický softvér, ktorý vám umožňuje vytvárať, analyzovať a zdieľať najdôležitejšie výpočty.

PDM/PLM systém pre riadenie projektov a správu dát o výrobku.

IoT platforma.

Líder v oblasti AR (augmentnej reality).

Najkomplexnejšia CAE platforma s otvorenou architektúrou.

CNC obrábací SW zameraný na maximálnu efektivitu procesu, čo zahŕňa automatickú optimalizáciu procesu obrábania a reálnu simuláciu stroj – nástroj – obrobok.

Jednoduchý výkonný CAM softvér pre 3-5 osé frézovanie.

Komplexná simulácia NC programu v G-kódoch

Automatizovaná tvorba elektronických katalógov náhradných dielov.

Fotografie

Kategórie, v ktorých je firma umiestnená (23)

Prezentujte aj Vy Vašu firmu!

Pridajte Vašu firmu do Katalógu firiem pre plasty a gumu v ČR a SR. Vašu firmu uvidí viac ako 35 000 reálnych užívateľov za mesiac.

+ Pridať firmu
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Pridajte Vašu firmu

Pridajte vašu firmu do katalógu pre plasty a gumu v ČR a SR. Vašu firmu uvidí viac ako 35 000 reálnych užívateľov za mesiac

+ Pridať firmu