INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.

Třída Tomáše Bati 299, 764 21 Zlín    Zobraziť na mape

telefón:+420 577 601 238

IČO: 47910381
DIČ: CZ47910381
IČ DPH: CZ47910381

Popis firmy

Inštitút pre testovanie a certifikáciu, a.s. (ITC) je nezávislá skúšobňa, certifikačná, kalibračná a inšpekčná spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou, poskytujúca odborné služby v oblasti hodnotenia kvality a bezpečnosti produktov, certifikácií produktov a systémov manažmentu a služieb v oblasti technickej normalizácie.

Certifikáty

ISO 9001

Sortiment/ Služby

TESTOVANIE

Skúšobné laboratóriá Skúšanie výrobkov
 • laboratórium analytickej chémie
 • mikrobiológia
 • hygienické laboratórium
 • fyzikálna skúšobňa
 • stavebná skúšobňa
 • textilná skúšobňa
 • skúšobňa obuvi a OOP
 • elektro skúšobňa - EMC, LVD
 • požiarne laboratórium
 • skúšobňa asfaltov
 
 • stavebné výrobky a materiály, stavby
 • športové povrchy, vybavenie ihrísk
 • floorball
 • asfalty a ropné produkty
 • automobilové komponenty
 • elektrické výrobky - EMC, LVD
 • hračky a výrobky pre deti
 • chemikálie, REACH
 • nábytok, household
 • obuv, textil
 • odpady, RoHS
 • ochranné prostriedky
 • plasty, guma
 • potraviny, víno
 • obaly

 

CERTIFIKÁCIA

Certifikácia výrobkov
 Certifikácia systémov riadenia
 • certifikácia výrobkov dobrovolná
 • certifikácia výrobkov pre starostlivosť o dieťa
 • značka „ITC certifikovaná kvalita“
 • značka  „Bezpečné hračky“
 • značka  „Žirafa“
 • certifikácia systému akosti v obore pozemných komunikácií
 • značka "Osvedčené pre stavbu"
 
 • ISO 9001
 • ISO 13485
 • ISO 14001
 • OHSAS 18001
 • ISO 22000
 • HACCP
 • ISO/TS 16949

 


POSUDZOVANIE ZHODY

Notifikovaná osoba 1023 Autorizovaná osoba 224
 • stavebné výrobky podľa NV 190
 • hračky
 • osobné ochranné prostriedky
 • zdravotnícke prostriedky
 • implantabilné zdravotnícke prostriedky
 • In-vitro diagnostické zdravotnícke prostriedky
 • tlakové nádoby
 • elektrická bezpečnosť
 
 • stavebné výrobky podľa NV 163
 • zariadenia detských ihrísk

 


KALIBRÁCIA

Kalibrácia meradiel, etalonov a zariadení
 Metrologické poradenstvo
 • elektrické veličiny
 • magnetické indukcie (mimo rozsah akreditácie)
 • frekvencia a čas
 • teplota
 • vlhkosť
 • tlak
 • dĺžka
 • spektrometria
 • tvrdost plastov a gumy
 • koncentrácia ozónu
 
 • metrologický poriadok
 • metrologický outsorcing

 


ŠTANDARDIZÁCIA

Centrum technickej  normalizácie
 Odborné služby
 • plasty, gumy
 • výrobky pre deti
 • stavebné výrobky
 • výroba materiálov pre styk s potravinami, výrobkov pro šport a zábavu
 • obuv, usne
 
 • informácie o zmenách v českých, európských a mezinárodních normách
 • legislatíve ČR, SR a ES
 • technické požiadavky na výrobky
 • overovanie platnosti norem a konzultácie

 


ZNALECKÉ SLUŽBY

Spotrebiteľské reklamácie
 Odborné posudky pre právnické osoby
 • oprávnenosť spotrebiteľských reklamácií
 • súdno-znalecké posudky
 
 • štatistické prebierky
 • technologické poradenstvo
 • súdno-znalecké posudky

 


VZDELÁVANIE, ŠKOLENIA

Školenie interných auditorov
 Odborné semináre
 • certifikácia interných auditorov systémov riadenia  (ISO 9001, 140001, OHSAS 18001, ISO 19011)
 • požiadavky  systémov riadenia pre zaistenie bezpečnosti potravín (ISO 22000, BRC, HACCP, IFS)
 
 • vlastnosti materiálov, skúšobníctvo
 • technické požiadavky na výrobky
 • voľný pohyb výrobkov
 • legislatíva a štandardizácia
 • metrológia
 • reklamácia

 

Kategórie, v ktorých je firma umiestnená (13)

Publikováné články (1)

Publikované aktuality (17)

Prezentujte aj Vy Vašu firmu!

Pridajte Vašu firmu do Katalógu firiem pre plasty a gumu v ČR a SR. Vašu firmu uvidí viac ako 35 000 reálnych užívateľov za mesiac.

+ Pridať firmu
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Pridajte Vašu firmu

Pridajte vašu firmu do katalógu pre plasty a gumu v ČR a SR. Vašu firmu uvidí viac ako 35 000 reálnych užívateľov za mesiac

+ Pridať firmu