Exact Systems Slovakia s.r.o.

Jána Kalinčiaka 22, 010 01 Žilina    Zobraziť na mape

telefón:+421 41 723 13 33

IČO: 36687596
IČ DPH: SK2022263122

Popis firmy

Exact Systems pôsobí na trhu od roku 2004 a je jednou z najväčších spoločností v Európe v oblasti poskytovania služieb kontroly kvality, t. j. výber, oprava a triedenie dielov, komponentov a hotových výrobkov pre automobilový priemysel.

Hlavnými zákazníkmi spoločnosti sú dodávatelia pre automobilový priemysel a výrobcovia automobilov. Zákazníkmi spoločnosti sú aj podniky zaoberajúce sa sériovou výrobou v elektronickom priemysle, domácich spotrebičoch a kozmetike. V súčasnosti má spoločnosť pobočky v 14 krajinách: Poľsko, Česká republika, Nemecko, Slovensko, Turecko, Rumunsko, Rusko, Veľká Británia, Maďarsko, Belgicko, Holandsko, Čína, Španielsko a Portugalsko.

Certifikáty

ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001

Sortiment/ Služby

PONÚKANÉ SLUŽBY:

SORTING & REWORK

Služba pozostáva z preskúmania dielov alebo komponentov podľa špecifikácie zákazníka a štandardov ISO. Exact Systems sa špecializuje na riešenie problémov kvality zákazníkov prostredníctvom selekcie, kontroly a opravy komponentov vo všetkých častiach dodávateľského reťazca.

REZIDENTNÉ INŽINIERSTVO

Rezidentný inžinier zastupuje nášho klienta a je s ním/s ňou zaobchádzané ako so zamestnancom spoločnosti, ktorú zastupuje. Preto môže rýchlo vyriešiť problém na mieste a eliminovať alebo minimalizovať riziko poškodenia značky klienta.

Hlavnými úlohami rezidentného inžiniera sú: rýchla reakcia na problém, overenie a analýza chyby, bezprostredný kontakt s dodávateľom s cieľom poskytnúť podrobnosti (fotografie, odoslanie dielov na analýzu atď.) a vhodnú reakciu na problém, pravidelné návštevy závodu, účasť na stretnutiach, udržiavanie dobrých vzťahov s inžiniermi závodov.

KONTROLA FINÁLNEHO PRODUKTU

Finálna kontrola hotových výrobkov z hľadiska kvality zahŕňa našu plnú zodpovednosť za výsledný efekt vykonanej práce.

Služba výrazne zlepšuje kvalitu ponúkaných produktov a umožňuje eliminovať nepredvídané náklady súvisiace s reklamáciami.

ZLEPŠOVANIE VÝROBNÉHO PROCESU

Ponúkame kompletný prehľad o procese, identifikácii zdroja problému, vypracovanie metódy na zlepšenie procesu a riadenia projektu spolu s klientom . Cieľom je odstrániť závažné chyby, znížiť výrobné náklady, zlepšiť ergonómiu pracoviska a zlepšiť imidž spoločnosti.

CSL 2 (CONTROLLED SHIPPING LEVEL 2)

Dodatočná kontrola kvality výrobku. CSL 1 zahŕňa 100% kontrolu výrobkov za výrobným procesom vykonávaným zamestnancami dodávateľa. CSL 2 je 200% kontrola. V prípade CSL 2 zostáva CSL 1 v platnosti a dodatočnú kontrolu vykonáva certifikovaná triediaca spoločnosť

VDA 6.3 AUDIT

Cieľom služby je vykonávať profesionálny a spoľahlivý audit procesu VDA 6.3 certifikovanými audítormi VDA. Výsledkom auditu je správa s uvedením potenciálnych oblastí na zlepšenie.

Fotografie

Kategórie, v ktorých je firma umiestnená (5)

Publikováné články (1)

Prezentujte aj Vy Vašu firmu!

Pridajte Vašu firmu do Katalógu firiem pre plasty a gumu v ČR a SR. Vašu firmu uvidí viac ako 35 000 reálnych užívateľov za mesiac.

+ Pridať firmu
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Pridajte Vašu firmu

Pridajte vašu firmu do katalógu pre plasty a gumu v ČR a SR. Vašu firmu uvidí viac ako 35 000 reálnych užívateľov za mesiac

+ Pridať firmu