Belson - Ing. František Belančík

Kyjevská 19, 934 05 Levice    Zobraziť na mape

telefón:+421 37 783 1752

IČO: 32576234
DIČ: 1020375686
IČ DPH: SK1020375686

Popis firmy

Hlavnou náplňou činnosti  firmy BELSON je vývoj, výroba a technologické KNOW HOW v oblasti výkonových ultrazvukových technológií a ich aplikácií.

Dodávame  kompletné finálne ultrazvukové  technológie a  zariadenia , alebo aj samostatné  základné jednotky - ultrazvukové uzly (generátory a meniče ) pre firmy, ktoré sa zaoberajú projektovaním priemyselných   technologických celkov (napr. priemyselné čistiace linky...)
Dlhoročné praktické skúsenosti z množstva  realizovaných  technologických projektov, výskumu, vývoja  a výroby ultrazvukových zariadení  a tiež nadobudnuté špecifické vedomosti nám umožňuje poskytovať zákazníkom kompetentné a profesionálne služby v oblasti ultrazvukových technológií.

Ťažiskom  našej práce je ultrazvukové inžinierstvo podporované simultánnym inžinierstvom, pri  riešení interdisciplinárnych požiadaviek väčšiny výkonových ultrazvukových technológií.
Používame vlastné a originálne riešenia, výrobné postupy a technológie, ktoré boli mnohonásobne overené v praxi.

Spokojnosť našich zákazníkov a spoľahlivo fungujúce technológie sú pre nás prioritou a tiež motiváciou pre budúce práce.

„Zaistite si aj Vy náskok a podporu Vášho podnikania  používaním   inovatívnych ultrazvukových technológií vo svojich prevádzkach ...!"

Sortiment/ Služby

Svoje služby Vám môžeme ponúknuť pre nasledovné ultrazvukové technológie:

• Ultrazvukové čistenie

• Ultrazvukové zváranie 

• Ultrazvukové rezanie 

• Návrh a výroba ultrazvukových nástrojov 

• Sonochémia 

• Špecialne technológie výkonového ultrazvuku

• Technické a technologické konzultácie - poradenstvo 

 

Krátky popis dodávaných utrazvukových technológií:


Ultrazvukové čistenie:
sa stalo štandardom v priemyselnom čistení, vďaka vysokej kvalite čistenia, reprodukovateľnosti a možnosti automatizovať čistiace procesy.


Ultrazvukové čistiace vane sa dodávajú ako kompaktné čističky rôznych objemov resp. projektované čistiace linky s rôznym stupňom automatizácie. Pre oblasť čistenie dodávame aj základné stavebné uzly - ultrazvukové generátory a ultrazvukové meniče. Ultrazvukové meničové systémy môžu byť vyhotovené v ponornom resp. prírubovom prevedení.

Ultrazvukové čistenie nachádza široké uplatnenie v priemysle napr. pri čistení a odmasťovaní po trieskovom obrábaní, pred nasledujúcimi povrchovými úpravami ( galvanika ). Tu je možné aplikovať moderné čistiace prostriedky na báze vodných roztokov, ktoré sa dajú ekologicky likvidovať po ich použití. Slúžia ako náhrada za už nevyhovujúce chlórované uhlovodíky ( trichlóretylén a perchlóretylén). Takto sa aj čistenie, ktoré kedysi poškodzovalo životné prostredie stáva ekologicky veľmi šetrné.

Ultrazvukom v priemysle je možné čistiť zložité gumárenské formy pred ich uskladnením. Je to veľmi efektívna metóda čistenia tvarovo zložitých foriem ( tvary, kanáliky... ultrazvuk čistí aj „ za rohom“... )

Ultrazvukové čistenie sa z úspechom ďalej používa v rôznych servisných strediskách, zdravotníctve, optikách, zubných ambulanciách, kozmetických salónoch pre zvýšenie efektívnosti pri čistení a následnej dezinfekcií nástrojov a pomôcok.

 

Ultrazvukové zváranie: je najrozšírenejšia a najspoľahlivejšia metóda spojovanie termoplastov v priemyselnej praxi.

Ultrazvukové zváračky môžu byť dodané ako jednoduché ručné zariadenia, alebo automatické zariadenie. Oblasť použitia týchto zváracích systémov je automobilový priemysel, elektrotechnický priemysel, priemysel plastov, spotrebné výrobky a iné.

Dodávame ultrazvukové zváračky a uzly pre najčastejšie pracovné frekvencie používané vo svete ( 20 kHz, 30kHz, 35kHz, 40 kHz ).


Ultrazvukové rezanie:
( „rezanie bez kompromisov„ ) - nachádza uplatnenie pri rezaní ťažko deliteľných materiálov (kompozitné materiály... ), mäkkých materiálov, ktoré sa lepia ( napr. nevulkanizovaná guma v gumárenskom priemysle pri výrobe pneumatík... ).

Ultrazvukové rezanie vo všeobecnosti výrazne znižuje( až o 75 %!) sily potrebné na delenie, materiálu a vytvára čistý a hladký rez.

Pre svoje zaujímavé vlastnosti nachádza rezanie svoje uplatnenie aj v potravinárskom priemysle pri delení napr. syrov, pizze, štruktúrovaných zákuskov a pod.

V textilnom priemysle je možné využiť ultrazvukové rezanie meteriálov, ktoré obsahujú termoplastický materiál. Pri ultrazvukovom rezaní tkaných materiálov, dochádza súčasne k zatavovaniu okrajov rezu, čím sa zabraňuje strapkaniu (veľmi oceňovaná vlastnosť... )

Návrh a výroba ultrazvukových nástrojov: 

Ultrazvukové sonotródy, ktoré dodávame sú vyrábané z vysokopevného duralu, špeciálnych kaliteľných ocelí a tiež z titánu. U týchto materiálov máme zvládnutú technológiu návrhu, spracovania a obrábania ( titán, kalitelné ocele... ), tak aby navrhnutý nástroj z týchto materiálov optimálne vyhovel požiadavkám ultrazvuku.

Pri zložitejších a drahých nástrojoch je možné urobiť opravu repasovaním pôvodného nástroja, čím zákazník ušetrí značnú časť finančných prostriedkov.

Sonochémia:

Sonochémia je moderná rozvíjajúca sa oblasť chémie, ktorá využíva energiu kavitácie, pre urýchľovanie reakcií, homogenizáciu, dezintegráciu, emulgáciu a ďalšie fyzikálno – chemické procesy.

 

Špeciálne ultrazvukové technológie: sem patria všetky technológie, ktoré sú menej používané v praxi, ale svojimi účinkami sú veľmi zaujímavé. Patrí sem napríklad ultrazvukové zatláčanie (inserting ), ultrazvukové rozprašovanie, ultrazvukové embosovanie, intenzívne odplyňovanie, extrahovanie a mnoho ďalších.

Zaujímavé sú pre nás aj zadania na vývoj ( výskum ) neštandardných nových technológií postavených na báze účinkov výkonového ultrazvuku.

 

Technické a technologické konzultácie – poradenstvo:

Poskytujeme technické a technologické konzultácie pre všetky vyššie uvedené technológie. Pre viac informácií o jednotlivých technológiách a príslušných zariadeniach nás kontaktujte na  uvedených telefónnych číslach, resp. emailovej adrese.

Na všetky požiadavky a otázky Vám radi odpovieme a zašleme technické informácie k jednotlivým zariadeniam, alebo sa s Vami stretneme.

Fotografie

Kategórie, v ktorých je firma umiestnená (12)

Publikováné články (2)

Prezentujte aj Vy Vašu firmu!

Pridajte Vašu firmu do Katalógu firiem pre plasty a gumu v ČR a SR. Vašu firmu uvidí viac ako 35 000 reálnych užívateľov za mesiac.

+ Pridať firmu
 

Najnovšie inzeráty

Pridajte Vašu firmu

Pridajte vašu firmu do katalógu pre plasty a gumu v ČR a SR. Vašu firmu uvidí viac ako 35 000 reálnych užívateľov za mesiac

+ Pridať firmu