ESOS SK

Osadná 2, 831 03 Bratislava    Zobraziť na mape

telefón:+421 940 654 148

IČO: 51643766
DIČ: 2120743757
IČ DPH: SK2120743757

Popis firmy

ESOS Slovensko -  od začiatku roka 2018 zastúpenie aj na Slovensku. Tešíme na spoluprácu so slovenskými firmami.

Efektívna starostlivosť o vaše stroje. Komplexné riešenie potrieb v oblasti bezporuchového chodu strojov a zariadení.

Zaoberáme sa:

 • vyhodnocovaním problémového a zhavarovaného sortimentu,
 • vytvárame  metodiky montáže a demontáže,
 • vyhodnocujeme  prácu mechanikov so sortimentom a na základe výsledkov a hodnotení
 • potom odporúčame a navrhujeme zmeny a úpravy.

Zameriavame sa aj na audity údržby, cieľom je pomôcť koncovým zákazníkom znížiť poruchovosť, prestoje, zvýšiť produktivitu a efektivitu pracovníkov a správne nastaviť preventívne prehliadky.

Sortiment/ Služby

Technická diagnostika»

 • technickou diagnostikou zabezpečujeme
 • veľmi vysokú istotu a spoľahlivosť s výhľadom predĺženia cyklov údržby a obmedzenia následných škôd
 • objektívny technický stav musí byť určovaný bez demontáže a bez prerušenia prevádzky
 • vyhodnotenie musí byť vykonané na základe spoľahlivosti celého strojného systému

Vibrodiagnostika»

Vykonávame vibrodiagnostické meranie rotujúcich strojov a strojných zariadení, monitorovanie stavu ložísk a detekciu dynamických stavov ako nevyváženosť, nesouosot pod., Kde cieľom je určenie objektívneho stavu strojov a strojných zariadení.

Tribodiagnostika»

 • základná analýza vzoriek olejov a plastických mazív
 • pre autodopravcov a stavebné stroje
 • pre výrobné stroje a zariadenia

Diagnostika NC a CNC strojov»

 • sledovanie trendov vývoja presnosti CNC strojového parku
 • kruhová interpolácia podľa ISO 230-4
 • meranie geometrie podľa ISO 230-1

Termodiagnostika»

Termovízne meranie je bezkontaktné meranie teploty. Možno použiť všade tam, kde diagnostikovaným parametrom je sálanie tepla. Má široké použitie v najrôznejších oblastiach ako priemyselných odvetviach, ako aj v súkromnej sfére.

Ponúkame:

 • odhalenie zjavných i skrytých miest úniku tepla a tepelných strát pri stavbách (okná, strechy, dymovody, atď.)
 • meranie povrchovej teploty telies súčasne na celom povrchu (kontrola výmurovky, teplovodné potrubia, izolácia kotlov a žíhacích pecí atď.)
 • uplatnenie zobrazeného poľa pri optimalizácii technologického postupu, pri tepelnom spracovaní výrobku, pri optimalizácii konštrukcie (výmenníky, kompresory, potrubie chladiacich systémov, tepelné namáhanie pohyblivých dielov pri prevádzke strojov), pri diagnostike prevádzky strojov a zariadení)
 • výkonného pomocníka pri diagnostike elektrozariadení pod napätím (od zisťovanie tepelného namáhania súčiastok na doskách až po zisťovaní závad na rozvodoch NN, VN a VVN)
 • možnosť využitia termovíznych snímok pri výskume v lekárstve, pri vývoji pracovných ochranných pomôcok a pod.
 • zisťovanie stavu vlhkosti a plesní v priestoroch bytov, kancelárií, skladov, ...
 • zisťovanie kvality prevedenia prác po montážach a opravách striech, izolácií budov, potrubia, ...

 

Servis a údržba»

Servis a preventívne prehliadky strojných zariadení:

 • vývev, dúchadiel
 • ventilátorov, čerpadiel
 • elektromotorov a dieselových motorov
 • obrábacích strojov
 • hydraulických okruhov
 • kompresorov
 • špeciálne a jednoúčelové stroje
 • strojných nožníc
 • drvičov, triedičov
 • opravy a odstraňovanie únikov na rozvodoch vzduchu
 • oprava elektronických kariet

 

Ďalšie činnosti:

 • zaisťovanie mazania strojov a zariadení
 • filtrácia oleja
 • prevádzkové vyvažovanie
 • priemyselné ustavovania
 • ustanovovania remeníc, frekvenčné meranie napnutia remeňov
 • montáž, demontáž ložísk, vyhodnocovanie príčin poškodenia ložísk
 • čistenie strojov (i suchú parou) - obrábacie stroje, papierenský priemysel, kompresory, vzduchotechnika, fasády, farby, zaolejované stroje, hydraulické systémy, motory

 

Predaj»

EUROPAFILTER

 • unikátna filtrácia častíc pod 1mikron
 • filtrácia nečistôt i vody v jednom
 • čistenie nielen olejov ale aj systémov
 • znižuje teplotu oleja vďaka čistenie systému
 • filtračné jednotky
 • filtre

 

Schaffler Group

 • náradie pre montáž a demontáž ložísk
 • prístroj pre ustavenie spojok
 • prístroj pre ustavenie remeníc
 • prístroj pre predpnutie remeňov
 • prístroje pre vibrodiagnostiku - FAG Detector III,
 • Smartcheck
 • mazacie systémy
 • odborné zaškolenie na všetky prístroje

Kategórie, v ktorých je firma umiestnená (9)

Publikované aktuality (1)

Prezentujte aj Vy Vašu firmu!

Pridajte Vašu firmu do Katalógu firiem pre plasty a gumu v ČR a SR. Vašu firmu uvidí viac ako 35 000 reálnych užívateľov za mesiac.

+ Pridať firmu
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Pridajte Vašu firmu

Pridajte vašu firmu do katalógu pre plasty a gumu v ČR a SR. Vašu firmu uvidí viac ako 35 000 reálnych užívateľov za mesiac

+ Pridať firmu