ESOS Ostrava, s.r.o.

Výstavní 3224/51, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava    Zobraziť na mape

telefón:+420 596 624 831-3

IČO: 25868781
IČ DPH: CZ25868781

Popis firmy

Efektívna starostlivosť o Vaše stroje v rámci preventívnej a prediktívnej starostlivosti. Technická diagnostika, preventívne prehliadky a komplexné riešenie potrieb v oblasti bezporuchového chodu strojov a zariadení.

Technická skupina pre koncerny Schaeffler CZ a SK, TOTAL ČR A SK.

Výhradný distribútor výrobca Europafilter pre CZ a SK - unikátne čistenie olejov a olejových systémov.

Vlastníme certifikát pre systém manažérstva kvality (QMS) podľa EN ISO 9001: 2008 a certifikát pre systém environmentálneho manažérstva kvality (EMS) podľa EN ISO 14001: 2004.

ISO 14001, ISO 9001, SČZL (združenie českých skúšobní a laboratórií), ČSPÚ (Česká spoločnosť pre údržbu), ATD ČR (Asociácia technickej diagnostiky ČR - vibrodiagnostiky, tribodiagnostiky, termodiagnostiky I- III. Stupňa)

Certifikáty

ISO 14001, ISO 9001

Sortiment/ Služby

Čistiaca a filtračná jednotka Europa-filter - distribútor pre Českú republiku a Slovensko od roku 2016.

Jedná sa o spoločnosť ktorá sa zaoberá vývojom, výrobou a distribúciou čistiacich a filtračných zariadení určených na čistenie a filtráciu olejov a olejových systémov v rôznych odvetviach priemyslu. Ich patentovaná mechanická kapilárna filtrácia dokáže odstrániť všetky formy vody, soli a častice až do veľkosti 0,1 mikrónu, čím dokáže udržať vysokú úroveň čistoty (vrátane odstránenia mäkkých kalov).

EUROPAFILTER»
   

 • unikátna filtrácia častíc pod 1mikron
 • čistenie a filtrácia oleja - mechanických nečistôt i vody v jednom
 • čistenie nielen olejov ale aj systémov
 • predĺženie životnosti oleja a olejových systémov
 • zvýšenie spoľahlivosti a produktivity strojov a hydraulických systémov
 • znižuje teplotu oleja vďaka čistenie systému
 • filtračné jednotky
 • filtre

 

TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA »

Nástroj prediktívnej údržby

 • periodické off line merania výrobných strojov a zariadení, monitorovanie stavu ložísk a detekciia dynamických stavov ako nevývaha, nesúosovosť pod.
 • on line merania výrobných strojov a zariadení
 • neperiodické meranie problémových výrobných zariadení
 • implementácia technickej diagnostiky do systému údržby

Čo technickou diagnostikou zabezpečujeme:   

 • veľmi vysokú istotu a spoľahlivosť s výhľadom predĺženia cyklov údržby a obmedzenia následných škôd
 • objektívny technický stav je určovaný bez demontáže a bez prerušenia prevádzky
 • vyhodnotenie musí byť vykonané na základe spoľahlivosti celého strojného systému

Z hľadiska komplexného riešenia je možné technickú diagnostiku rozdeliť:   

 • odhalenie existencie vznikajúce poruchy - detekcia
 • stanovenie chybnej súčasti alebo uzla - lokalizácia
 • určenie prognózy zvyškovej životnosti - predikcie

Prístup k diagnostike z hľadiska nasadenia riešime takto:

 •     diagnostika předdemontážna
 •     diagnostika po konečnej montáži - pri oživovaní a pri finálnej kontrole
 •     diagnostika v priebehu funkčného nasadenia - servisný, kontrolne inšpekcii alebo tzv. monitoring


VIBRODIAGNOSTIKA»

Zistenie okamžitého stavu a vývoja trendu spoľahlivosti

 • ložísk
 • mazania
 • nevývahy
 • ustavenia
 • prúdových problémov motorov
 • vibrácie strojov a vplyv na okolie
 • vibrácie konštrukcií hál a vplyv na stroje a okolie

TRIBODIAGNOSTIKA»

 •     analýza olejov - chemické a mazacie schopnosti, vnik nečistôt a vody, poruchy v systéme (čerpadlá, ložiská, ozubené kolesá, ..), ferografie
 •     analýza plastických mazív
 •     analýza palív
 •     riadená výmena olejov a mazív na základe skutočného stavu

TERMODIAGNOSTIKA»

 • zistenie stavu rozvodní, rozvádzačov strojov a zariadení - stav izolácií káblov, stav ističov, stykačov, kontaktov, elektronických dosiek. Zefektívnenie práce elektrikárov, objaví sa skryté či začínajúce stavy poškodenia, dotiahnutie len uvoľnených spojov
 •  zistenie stavu strojných zariadení
  • hydraulické a pneumatické systémy- stav teplôt rozvádzačových prvkov, rozvodov, ...
  • motory, prevodovky, kompresory, papierenské stroje, vstrekolisy, ... .- stav ložísk, prevádzkové podmienky, ...
 • zistenie a sledovanie tepelných strát budov
 •  zisťovanie kvality prevedenia prác po montážach a opravách striech, izolácií budov, potrubí

 DIAGNOSTIKA UZV

 • hrúbky stien potrubí, kotlov, drvičov, triedičov, stavebných strojov, ...
 • únikov stlačeného vzduchu a plynov
  • zistenie aj nepatrných únikov vzduchu vrátane výpočtu ekonomických strát
  • audity
  •  hľadanie energetických úspor vo výrobných technológiách
  • dochádza k ušetreniu energie a menšiemu opotrebovávanie kompresora

SERVIS A ÚDRŽBA»

Audity údržby strojov a zariadení

 • Zhodnotenie súčasného stavu starostlivosti o stroje a zariadenia
 • Vyhodnocovanie a analýza príčin porúch a servisných zásahov
 • Návrhy optimalizácie, tvorba plánov preventívnych prohlídek- rozsahu a frekvencii
 • Zníženie poruchovosti strojov, výpočet úspor

Prediktivna a proaktivna údržba

Zavádzanie, tvorba, vedenie, vykonávanie 

 • Preventívnych prehliadok
 • Preventívne meranie technickej diagnostiky
 • Pracovných postupov a metodík
 • Dodávateľsko - odberateľské vzťahy v nadväznosti na starostlivosť o stroje
 • Implementácia do ISO
 • Riadenie a tvorba komunikácie a spolupráce medzi úsekmi (výroba, technológie, údržba, nákup, externí dodávatelia) v rámci starostlivosti o stroje
 • Total Fluid Management
 •  Osobný rozvoj jednotlivcov, coaching pracovných skupín

 Servis a preventívne prehliadky strojov

 • Ventilátory, čerpadlá
 • Vývevy, dúchadla
 • Elektromotory a diesel motory
 • Obrábacie stroje
 • Hydraulické okruhy
 • Kompresory
 • Lisy
 • Špeciálne a jednoúčelové stroje
 • Strojné nožnice
 • Drviče, triediče
 • Opravy a odstraňovanie únikov na rozvodoch vzduchu
 • Oprava elektronických kariet

 Bezpečnosť strojov, analýza rizík, hodnotenie rizík

 • Zhodnotenie
 • Audit
 • Vypracovanie
 • Realizácia

 Ďaľšie činnosti   

 • zaisťovanie mazania strojov a zariadení
 • filtrácia oleja
 • prevádzkové vyvažovanie
 • priemyselné ustavovanie
 • ustavovanie remeníc, frekvenčné meranie napnutia remeňov
 • montáž, demontáž ložisiek, vyhodnocoanie príčin poškodenia ložísk
 • čistenie strojov (i suchú parou) - obrábacie stroje, papierenský priemysel, kompresory, vzduchotechnika, fasády, farby, zaolejované stroje, hydraulické systémy, motory
  • nahrádza čistenie suchým ľadom, nízke zostatkovej vlhkosti, žiadna abrazívne rezíduá
  • doby údržby a opráv sú minimalizované
  • výrobné stroje môžu byť čistené v halách priamo na mieste a nie je potrebné vykonávať drahé demontáže strojov a výrobných liniek
  • veľmi rýchle výsledky čistenia suchou parou

Kategórie, v ktorých je firma umiestnená (9)

Publikováné články (4)

Prezentujte aj Vy Vašu firmu!

Pridajte Vašu firmu do Katalógu firiem pre plasty a gumu v ČR a SR. Vašu firmu uvidí viac ako 35 000 reálnych užívateľov za mesiac.

+ Pridať firmu
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Pridajte Vašu firmu

Pridajte vašu firmu do katalógu pre plasty a gumu v ČR a SR. Vašu firmu uvidí viac ako 35 000 reálnych užívateľov za mesiac

+ Pridať firmu