UNICOL s.r.o

Popis firmy

Výrobky pod obchodným názvom NICO sú určené pre širokú klientelu domácich a zahraničných výrobcov plastických výliskov, fólií a syntetických vlákien -  kompaundy alebo koncentráty vo forme granulátu môžu obsahovať presne vybraný typ modifikátora s definovaným obsahom, ktorý je rozdispergovaný v polymérnom materiálu ako napríklad polyetylén (PE), polypropylén (PP), polyamid (PA), polyetyléntereftalát (PET), polybutyléntereftalát (PBT), polystyrén (PS), polymetylmetakrylát (PMMA)...


Cielený výskum v oblasti prípravy nových, perspektívnych polymérnych materiálov vhodných pre plastikársky, textilný, elektrotechnický a automobilový priemysel.

Sortiment/ Služby

Výrobná činnosť:


Výroba upravených polymérnych materiálov pod obchodným názvom NICO určených pre modifikáciu vybraných vlastností rôznych typov syntetických polymérov vo forme plastických výliskov, fólií a syntetických vlákien.

 

Predaj - produkty NICO môžu byť použité na :

vyfarbenie syntetických materiálov na želaný odtieň
stabilizáciu polymérov
antimikrobiálnu úpravu polymérnych materiálov
nehorľavú úpravu polymérnych materiálov
chemickú modifikáciu vybraných typov polymérnych materiálov...
Sú vhodné pre úpravu vybraných vlastností produktov na báze polymérnych materiálov ako sú polyetylén (PE), polypropylén (PP), polyamid (PA), polyetyléntereftalát (PET), polybutyléntereftalát (PBT), polystyrén (PS), polymetylmetakrylát (PMMA)... a iných inžinierskych plastov

 


Výskumná činnosť


Na základe dlhoročných teoretických a praktických skúseností v oblasti vývoja nových polymérnych materiálov a modifikovaných syntetických vlákien kolektív firmy UNICOL s.r.o. dnes môže pomôcť :

výrobcom polymérnych materiálov
výrobcom vstrekovaných materiálov a fólií
výrobcom syntetických vlákien
pri vlastnom vývoji perspektívnych produktov s novými cielenými aplikačnými vlastnosťami.
Zároveň môže spolupracovať pri riešení domácich a zahraničných projektov základného alebo aplikovaného výskumu. Taktiež môže aktívnou prezentačnou činnosťou výsledkov pomôcť pri propagácii nových produktov výskumnej spolupráce.

 

Technický servis - súvisiaci s určením vhodného typu produktu a jeho následnou aplikáciou vo výrobných podmienkach odberateľa.

 

Kategórie, v ktorých je firma umiestnená (9)

Publikováné články (2)

Prezentujte aj Vy Vašu firmu!

Pridajte Vašu firmu do Katalógu firiem pre plasty a gumu v ČR a SR. Vašu firmu uvidí viac ako 35 000 reálnych užívateľov za mesiac.

+ Pridať firmu
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Pridajte Vašu firmu

Pridajte vašu firmu do katalógu pre plasty a gumu v ČR a SR. Vašu firmu uvidí viac ako 35 000 reálnych užívateľov za mesiac

+ Pridať firmu